Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk http://www.arch.pan.wroc.pl Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza
pl Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, zeszyt 20. Badania na autostradzie A4, cz. XV. Osadnictwo neolityczne na stanowisku nr 4 w Nowej Wsi Wrocławskiej http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=publikacje_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_wczesnego_sredniowiecza&p=archeologiczne_zeszyty_autostradowe_zeszyt_20_badania_na_autostradzie_a4_cz_xv Wrocław 2017 Tue, 20 Feb 2018 12:53:10 +0100 2018.02.20 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2018_02_20_nowosci_wydawnicze_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, zeszyt 20. Badania na autostradzie A4, cz. XV. Osadnictwo neolityczne na stanowisku nr 4 w Nowej Wsi Wrocławskiej. Wrocław 2017 Tue, 20 Feb 2018 12:41:30 +0100 2018.02.20 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2018_02_20_nowosci_wydawnicze_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_1 Przegląd Archeologiczny, Tom 65 (2017) Tue, 20 Feb 2018 12:35:45 +0100 Przegląd Archeologiczny, Tom 65 (2017) http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=numer_biezacy&p=przeglad_archeologiczny_tom_65_2017 - Tue, 20 Feb 2018 11:35:12 +0100 2018.01.17 - Zaproszenie http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2018_01_17_zaproszenie Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorami monografii pt. "Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat" - Bogusławem Gedigą, Dagmarą Łaciak, Barbarą Łydżbą-Kopczyńską i Małgorzatą Markiewicz. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2018 roku o godz. 13.00 w sali wykładowej Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu Wed, 17 Jan 2018 22:32:18 +0100 Atlas Historyczny Miast Polskich, tom IV, zeszyt 13, Wrocław http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=publikacje_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_wczesnego_sredniowiecza&p=atlas_historyczny_miast_polskich_tom_iv_zeszyt_13_wroclaw Wrocław 2017 Tue, 09 Jan 2018 12:04:14 +0100 2018.01.09 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2018_01_09_nowosci_wydawnicze_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i Atlas Historyczny Miast Polskich, Tom IV, zeszyt 13, Wrocław (do nabycia od 12 stycznia w siedzibie Ośrodka - Wrocław, ul. Więzienna 6. Cena 150 zł) Tue, 09 Jan 2018 11:57:22 +0100 2017.12.21 - Wesołych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_12_21_wesolych_swiat_bozego_narodzenia_wypelnionych_radoscia_i_miloscia Życzą pracownicy Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN Fri, 22 Dec 2017 08:24:09 +0100 Atlas historyczny miast polskich. Strzelin http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=publikacje_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_wczesnego_sredniowiecza&p=atlas_historyczny_miast_polskich_strzelin Wrocław 2017 Tue, 19 Dec 2017 13:27:59 +0100 Atlas historyczny miast polskich. Jelenia Góra http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=publikacje_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_wczesnego_sredniowiecza&p=atlas_historyczny_miast_polskich_jelenia_gora Wrocław 2017 Tue, 19 Dec 2017 13:26:00 +0100 Atlas historyczny miast polskich. Milicz http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=publikacje_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_wczesnego_sredniowiecza&p=atlas_historyczny_miast_polskich_milicz Wrocław 2017 Tue, 19 Dec 2017 13:23:51 +0100 2017.12.18 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_12_18_nowosci_wydawnicze_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_2 Atlas historyczny miast polskich. Strzelin Tue, 19 Dec 2017 12:58:56 +0100 2017.12.18 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_12_18_nowosci_wydawnicze_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_1 Atlas historyczny miast polskich. Jelenia Góra Tue, 19 Dec 2017 12:55:35 +0100 2017.12.18 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_12_18_nowosci_wydawnicze_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i Atlas historyczny miast polskich. Milicz Tue, 19 Dec 2017 12:51:48 +0100 2017.12.12 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_12_12_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/17/17 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Tue, 12 Dec 2017 10:36:37 +0100 2017.11.22 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/17/17 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_11_22_ogloszenie_o_udzielanym_zamowieniu_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy - Wed, 22 Nov 2017 12:37:50 +0100 2017.11.16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_11_16_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/16/17 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Thu, 16 Nov 2017 09:45:13 +0100 2017.10.27 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/16/17 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_10_27_ogloszenie_o_udzielanym_zamowieniu_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy - Fri, 27 Oct 2017 10:08:19 +0200 - Altavilla Milicia http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=ekspedycje_wykopaliskowe&p=altavilla_milicia - Tue, 24 Oct 2017 19:48:21 +0200 2017.10.19 - Ogłoszenie zapotrzebowania na wykonanie robót remontowo-budowlanych http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_10_19_ogloszenie_zapotrzebowania_na_wykonanie_robot_remontowobudowlanych -Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, 50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6 ogłasza zapotrzebowanie na wykonanie robót remontowo – budowlanych obejmujących remont (naprawę) uszkodzonych w wyniku pożaru fragmentów dachu i poddasza budynku wraz z instalacją elektryczną w zabytkowym budynku Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Więziennej 6 (KW nr WR1K/00105774/2, działka ew. nr 42). Wed, 18 Oct 2017 22:54:32 +0200