Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk http://www.arch.pan.wroc.pl Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza
pl 2017.11.22 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/17/17 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_11_22_ogloszenie_o_udzielanym_zamowieniu_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy - Wed, 22 Nov 2017 12:37:50 +0100 2017.11.16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_11_16_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/16/17 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Thu, 16 Nov 2017 09:45:13 +0100 2017.10.27 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/16/17 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_10_27_ogloszenie_o_udzielanym_zamowieniu_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy - Fri, 27 Oct 2017 10:08:19 +0200 - Altavilla Milicia http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=ekspedycje_wykopaliskowe&p=altavilla_milicia - Tue, 24 Oct 2017 19:48:21 +0200 2017.10.19 - Ogłoszenie zapotrzebowania na wykonanie robót remontowo-budowlanych http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_10_19_ogloszenie_zapotrzebowania_na_wykonanie_robot_remontowobudowlanych -Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, 50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6 ogłasza zapotrzebowanie na wykonanie robót remontowo – budowlanych obejmujących remont (naprawę) uszkodzonych w wyniku pożaru fragmentów dachu i poddasza budynku wraz z instalacją elektryczną w zabytkowym budynku Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Więziennej 6 (KW nr WR1K/00105774/2, działka ew. nr 42). Wed, 18 Oct 2017 22:54:32 +0200 2016.10.05 - Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki znak sprawy: ZDN/IAIEPAN/W/21/16 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2016_10_05_informacja_o_udzieleniu_zamowienia_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy_1 - Tue, 03 Oct 2017 13:59:58 +0200 2016.09.15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2016_09_15_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_1 Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/21/16 na usługę prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Tue, 03 Oct 2017 13:58:10 +0200 2016.09.01 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/21/17 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2016_09_01_ogloszenie_o_udzielanym_zamowieniu_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy_1 - Tue, 03 Oct 2017 13:52:09 +0200 2016.10.05 - Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki znak sprawy: ZDN/IAIEPAN/W/20/16 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2016_10_05_informacja_o_udzieleniu_zamowienia_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy - Tue, 03 Oct 2017 13:47:51 +0200 2016.09.15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2016_09_15_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/20/16 na usługę prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Tue, 03 Oct 2017 13:45:41 +0200 2016.09.01 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/20/17 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2016_09_01_ogloszenie_o_udzielanym_zamowieniu_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy - Tue, 03 Oct 2017 13:21:36 +0200 Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, red. S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=publikacje_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_wczesnego_sredniowiecza&p=ceramika_i_szklo_w_archeologii_i_konserwacji_red_s_siemianowska_p_rzeznik_k Wrocław 2017 Sat, 16 Sep 2017 11:56:24 +0200 2017.09.14 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_09_14_nowosci_wydawnicze_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, red. S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan, Wrocław 2017 Sat, 16 Sep 2017 11:48:23 +0200 2017.09.15 - The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Ceramics and glass in interdisciplinary research'', Wrocław, 27-29 September 2017 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_09_15_the_3rd_international_symposium_on_pottery_and_glass_ostrakon Programme/Program Sat, 16 Sep 2017 10:36:05 +0200 Dominik Nowakowski, Śląskie obiekty typu motte http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=publikacje_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i_wczesnego_sredniowiecza&p=dominik_nowakowski_slaskie_obiekty_typu_motte Wrocław 2017 Tue, 08 Aug 2017 10:44:22 +0200 2017.08.08 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_08_08_nowosci_wydawnicze_osrodka_badan_nad_kultura_poznego_antyku_i Dominik Nowakowski, "Śląskie obiekty typu motte", Wrocław 2017 Tue, 08 Aug 2017 10:39:54 +0200 2017.07.28 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_07_28_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/6/17 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Fri, 28 Jul 2017 10:53:13 +0200 2017.07.10 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/6/17 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_07_10_ogloszenie_o_udzielanym_zamowieniu_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy - Mon, 10 Jul 2017 12:19:44 +0200 2017.07.05 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_07_05_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/5/17 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Wed, 05 Jul 2017 13:20:53 +0200 2017.06.21 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/5/17 http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=aktualnosci&p=2017_06_21_ogloszenie_o_udzielanym_zamowieniu_z_dziedziny_nauki_znak_sprawy - Wed, 21 Jun 2017 13:13:20 +0200