Zadania planowe


 

Zadanie

 

Wykonawca

 

D1.I Kultura symboliczna społeczeństw pra- i wczesnodziejowych Europy Środkowej

 

 

dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. nadzw. PAN

 

D.2.I Obraz koczowników od IX do początku XIII wieku w historiografii bizantyjskiej

 

dr Aleksander Paroń

 

D.3.I Pogranicze śląsko-wielkopolskie we wczesnym średniowieczu

 

 

dr Justyna Kolenda

 

D.3.II Przemiany organizacji przestrzeni społecznej, politycznej i gospodarczej na Śląsku średniowiecznym

 

 

dr Dominik Nowakowski

 

D.3.V Opole-Ostrówek w świetle badań wykopaliskowych - publikacja źródeł

 

 

mgr Lidia Nowacka

 

D.3.VI Szklarstwo średniowieczne i wczesnonowożytne na ziemiach polskich

 

 

mgr Sylwia Siemianowska

 

D.4.I Ziemie polskie we wczesnym średniowieczu

 

prof. dr hab. Sławomir Moździoch

 

 

D.4.II Archeologia krajobrazu w polskiej mediewistyce. Ujęcie interdyscyplinarne

 

mgr Krystian Chrzan

 

 

D.5.1 Archeologia kultur prekolumbijskich

 

 

 

mgr Sylwia Siemianowska


ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza