Studia Podyplomowe


Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza 

Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 

prowadzi studia podyplomowe w zakresie:
 

1. Promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego 


2. Bizantynistyki


3. Archeologii krajobrazu


Zajęcia prowadzą wykładowcy z całej Polski, a wykłady gościnne również 
naukowcy 
zagraniczni.


ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza