Struktura i pracownicy

Imię i Nazwisko Adres e-mail Telefon - (071) 3441608
Kierownik Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
prof. dr hab. Sławomir Moździoch
smo@arch.pan.wroc.pl wew. 37
Zastępca Kierownika Ośrodka:
dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. nadzw. PAN
ami@arch.pan.wroc.pl wew. 40
Sekretariat
mgr Ewelina Kowalczyk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl wew. 49
Księgowość
mgr Anna Olejarz-Pawlak
Anna.Olejarz@arch.pan.wroc.pl
wew. 33
Pracownicy naukowi:
prof. dr hab. Marta Młynarska-Kaletynowa (em.)
lno@arch.pan.wroc.pl
wew. 41
dr hab. Aleksander Paroń
par@arch.pan.wroc.pl wew. 46
dr hab. Błażej Stanisławski
st-wski@wp.pl
wew. 50
dr Justyna Kolenda
jko@arch.pan.wroc.pl wew. 38
dr Dominik Nowakowski
dominik@arch.pan.wroc.pl wew. 43
Pracownicy naukowo-techniczni:
mgr Krystian Chrzan
kch@arch.pan.wroc.pl wew. 51
mgr Sylwia Siemianowska
sylwia@arch.pan.wroc.pl wew. 35
mgr Jarosław Michalak
biblioteka@arch.pan.wroc.pl wew. 36
mgr Lidia Nowacka
lno@arch.pan.wroc.pl wew. 45
Matthew Koval, M.A.
kovalmb1@ufl.eduwew. 44
Administrator majątku Ośrodka wrocławskiego IAE PAN:
Teresa Kopyra

wew. 48
Kierownik Zespołu Badań Ratowniczych:
prof. dr hab. Bogusław Gediga (em.)
bge@arch.pan.wroc.pl wew. 42
Zespół Badań Ratowniczych:
dr Małgorzata Markiewicz
mma@arch.pan.wroc.pl wew. 32
mgr Aneta Buchner
aneta@arch.pan.wroc.pl wew. 39
dr Leszek Żygadło
lzy@arch.pan.wroc.pl wew. 39
mgr Izabella Dolata-Daszkiewicz
ido@arch.pan.wroc.pl wew. 34
mgr Lidia Kamyszek
lka@arch.pan.wroc.pl wew. 32
mgr Katarzyna Świątek
ksw@arch.pan.wroc.pl wew. 34
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza