Struktura i pracownicy

mgr Krystian Chrzan


Follow me on Academia.edu

A.
 Bibliografia

B. Wykształcenie, stopnie i tytuł
• Uniwersytet Wrocławski, kierunek: Archeologia, 2004-2009, specjalizacja: archeologia powszechna i Polski, tytuł pracy magisterskiej: Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Milcza od schyłku X do 1. poł. XII wieku, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Wachowski.

Języki obce:
• język angielski - poziom zaawansowany
• język niemiecki - poziom średnio zaawansowany

C. Praca badawcza
Obszary zainteresowań zawodowych:
• Epoka i obszar geograficzny: wczesne i późne średniowiecze w Europie.
• Zagadnienia: średniowieczny krajobraz, garncarstwo, metodologia.

Praktyka terenowa:
stanowisko
• rodzaj i chronologia
• rok
• funkcja
• prowadzący
• jednostka


Milicz, w ramach projektu: Socjotopografia lokalnego ośrodka władzy w państwie piastowskim na przykładzie Milicza (Śląsk)
• grodzisko kasztelańskie
• 2004-2006 r.
• funkcja: dokumentalista
• kierownik badań: dr Justyna Kolenda
• jednostka organizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Góra Gromnik
• wczesno- i późnośredniowieczne grodzisko
• 2007
• funkcja: dokumentalista
• kierownik badań: dr hab. Krzysztof Jaworski
• jednostka organizująca: Uniwersytet Wrocławski

Wrocław
• kamienica Rynek 6
• 2008 r.
• funkcja: dokumentalista
• kierownik badań: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
• jednostka organizująca: Uniwersytet Wrocławski

Lelików
• wczesnośredniowieczne grodzisko
• 2008 r.
• funkcja: dokumentalista
• kierownik badań: dr Justyna Kolenda
• jednostka organizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Santok
• wczesnośredniowieczne grodzisko
• 2009 r.
• funkcja: dokumentalista
• kierownik badań: dr Kinga Zamelska-Monczak
• jednostka organizująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

D. Kariera zawodowa
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
• od 2009 r. zatrudniony w Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyki i Wczesnego Średniowiecza, stanowisko młodszy dokumentalista

Stypendia:
• Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce w latach 2008/2009 instytucja przyznająca stypendium: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

E. Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych
• Towarzystwo Miłośników Starożytności z siedzibą we Wrocławiu, członek

F. Organizacja i popularyzacja nauki
Udział w organizacji konferencji naukowych: 
• organizacja międzynarodowej konferencji „Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego”, Wrocław 17-19 września 2014 roku.

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza