Publikacje Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Słowiańszczyzna w Europie Średniowiecznej 1


[ spis artykułów ]Autor Tytuł Strona
Andrzej Abramowicz Herb Leszka Leciejewicza w Zakonie Braci Tumskich 11
PLEMIONA I WCZESNE PAŃSTWA
Andrzej Pleterski Modell der Ethnogenese der Slawen auf der Grundlage einiger neuerer Forschungen 19
Bлaдимиp Д. Бapaн Cлaвянcкиe дpeвнocти в гyннcкий пepиoд 39
Lech A. Tyszkiewicz Plemiona słowiańskie we wczesnym średniowieczu 45
Krzysztof Wachowski Próba periodyzacji okresu przedpiastowskiego na Śląsku 53
Grzegorz Domański Problem plemienia (?) Nice 61
Jerzy Nalepa Obrzanie - plemię nad Obrą w południowo - zachodniej Wielkopolsce 67
Andrzej Wędzki Na zachód od Poznania. Uwagi nad strukturą terytorialną Wielkopolski doby plemiennej 69
Jacek Banaszkiewicz Pan Rugii - Rugiewit i jego towarzysze z Gardźca: Porewit i Porenut (Saxo Gramatyk, Gesta Danorum XIV, 39,38-41) 75
Karol Modzelewski Omni secunda feria. Księżycowe roki i nieporozumienia wokół Helmolda 83
Leszek Paweł Słupecki ... kastađ i fyrir borđ ondvegissúlum sinum. Obrzęd zajmowania ziemi przez pierwszych osadników islandzkich 89
Marek Derwich Wiarygodność przekazów pisemnych na temat kultu pogańskiego na Łyścu. Archeolog a źródła pisane 97
Christian Lübke Herrschaftsrepräsentation und -imitation im Wechselspiel zwischen Karolingern und Slaven in der Zeit Karls des Grossen und Ludwigs des Frommen 105
Oлeкcaндp Moця Пpoживaиия vкaидинaвив иa пивдни Pycии в Пoльщи 113
Zofia i Stanisław Kurnatowscy Znaczenie komunikacji wodnej dla społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych 117
Evald Mugurēvičs Geographische Beschreibung "Descriptiones terrarum" und deren Informationsquellen über ostbaltische Völker in der Mitte des 13. Jahrhunderts 125
Aнaтoлий H. Kиpпичникoв Cкaзaниe o пpизвaлии Bapяґoв, кaк иcтopичecкий иcтoчник. Зaмeтки и кoммeнтapии 131
Lubomír E. Havlík Přenesení království a koruny z Moravy do Čech 137
Gerard Labuda Jedna (1028), czy dwie (1028,1030) wyprawy Mieszka II na słowiańsko-saskie kresy Niemiec? Epizod z dziejów Słowiańszczyzny zachodniej 143
Wacław Korta Prohor i Prokulf pierwsi biskupi misyjni w Małopolsce 147
Пeтpo Toлoччo Пpo чac i чicцe чaнoиiзaцiї Boлoдимиpa 155
Bogusław Gediga Chrystianizacja i utrzymywanie się przedchrześcijańskich praktyk kultowych na Śląsku 159
Włodzimierz Szafrański Wykopaliska płockie a sprawa "Bogurodzicy" 169
Elżbieta Dąbrowska Krzyż arcybiskupów polskich 173
MATERIAŁY I ODKRYCIA
Edward Dąbrowski Początki wczesnego średniowiecza w mikroregionie Krosna Odrzańskiego 185
Iwona Modrzewska, Franco Pianetti Una lettura della storia laguna di Venezia 191
Josef Bubeník Hradiště Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách v raném středovĕku 197
Marek Dulinicz "Urbs Liubusua" z kroniki Thietmara w świetle źródeł pisanych i wykopaliskowych 207
Ivana Boháčová Nejstařsi horizonty Severního traktu Pražského hradu a jejich keramický inventář 215
Günter Wetzel Ein slawischer Bestattungsplatz bei Tornow - Lichtenau, heute Kittlitz, Landkreis Dahme-Spreewald 237
Ivana Pleinerová Otázka dvou slovanských hrobů z Března 243
Dionizy Kosiński Osada przygrodowa w Piaskach gm. Zduny 251
Jacek Poleski Odkrycie nowych zabytków awarskich i tzw. staromadziarskich na terenie Małopolski 257
Helena Zoll - Adamikowa Awarska ozdoba uprzęży z Lubomi, woj. Katowice 263
Michał Brzostowicz Grzebień rogowy z osady wczesnośredniowiecznej w Stroszkach, gm. Nekla, woj. poznańskie, stanowisko 1 269

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza