Publikacje Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Dominik Nowakowski, Śląskie obiekty typu motte


Wrocław 2017Praca to kompleksowe opracowanie średniowiecznych obiektów rezydencjonalno-obronnych na tzw. kopcach, czyli najpopularniejszy wówczas typ siedziby prywatnej na Śląsku:
- 610 stron
- część problemowa - narracyjna to 10 rozdziałów (dotyczących m.in. genezy, funkcji, chronologii, fundatorów, nomenklatury, kultury materialnej).
- katalog 433 obiektów z całego historycznego Śląska
- 401 ilustracji kolorowych i czarno-białych (plany, rysunki, zdjęcia współczesne i archiwalne)
- 61 tablic zabytków + wkładka z mapą lokalizacji obiektów
- książka formatu A4; szyta; w twardej oprawie
- cena 80 zł.
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza