Program zajęć i ogłoszenia

2016.06.18 - Plan zajęć studium bizantynistycznego na dni 18 i 19 czerwca


-Plan zajęć studium na dni 18 i 19 czerwca 

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza