Program zajęć i ogłoszenia

2014.03.24 - Plan zajęć studium bizantynistycznego na dni 28 I 29 marca


-Plan zajęć studium na dni 28 i 29 marcaed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza