Program zajęć i ogłoszenia

2014.03.14 - Plan zajęć studium bizantynistycznego na dni 14 i 15 marca


-Plan zajęć studium na dni 14 i 15 marca

-STUDIA PODYPLOMOWE

Bizantynistyka

2015-2016

Semestr I

Plan zajęć – I zjazd

14 marca

15 marca

9.30 - 10.00          Spotkanie organizacyjne

9.30 – 11.00       Archeologia kultury bizantyjskiej                       

10.00 – 11.30            Historia Bizancjum                         

11.15 – 12.45      Archeologia kultury bizantyjskiej                       

11.45 – 13.15         Literatura bizantyjska                        

13.00 – 14.30              Greka                            

13.30 – 15.00            Wykład gościnny:         Między Palermo a Konstantynopolem - Normanowie i Bizancjum w XII w.  dr Marcin Böhm

 14.45 – 16.15       Paleografia grecka                               

15.15 – 16.45     Nowogrecki                    

 

 

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza