Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 45


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Marek Chłodnicki, Jacek KabacińskiMirkowice - another settlement of the hamburgian culture at the Polish Plain 5Artykuły - Articles
Alicja Lasota-Moskalewska, Henryk Kobryń, Zofia Sulgotowska, Jerzy Siemaszko, Jerzy Brzozowski Animal Bones as a source of Calcium for Mesolitic Man 25Artykuły - Articles
Maciej KarwowskiKeltische Glasfunde im polnischen Gebiet33Artykuły - Articles
Władysław Łosiński Rola kontaktów ze Skandynawią w dziejach gospodarczych Słowian nadbałtyckich
Die Rolle der Kontakte mit Skandinavien in der Wirtschaftsgeschichte der Ostseeslawen
73
83
Artykuły - Articles
Teresa Rysiewska, Jacek Wrzesiński Struktura krewniacza i powiązania populacyjne ludności z Dziekanowic, stanowisko 2.
Próba rekonstrukcji na podstawie materiału z cmentarzyska
Die verwandschaftlich-nachbarschaftliche Struktur und Populationsbeziehungen
der Bevölkerung aus Dziekanowice, Fdst. 2. Versuch einer Rekonstruktion aufgrund
des Fundmaterials aus dem Gräberfeld
87
124
Artykuły - Articles
Tadeusz Malinowski Uzupełniające uwagi dotyczące wczesnośredniowiecznych gęśli z Opola129Dyskusje - Discussions
Jacek Wierzbicki Jürgen Hoika, Jutta Meurers-Balke (red.), Beiträge zur frühneolithischen Trichterbecherkultur
im westlichen Ostseegebiet, Verein zur Förderund des Archäologischen Landesmuseum e. V.
Schleswig in Kommission bei Wacholz Verlag
131Recenzje - Reviews
Tomasz Skorupka Unikatowy dzban brązowy z Kowalewka, woj. poznański
Einzigartiger Bronzekrug aus Kowalewko, Woi. Poznań
149
150
Odkrycia - Discoveries

Prof. dr hab. Jerzy Szydłowski151Kronika - Chronicle

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza