Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 24


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Michał KobusiewiczPradzieje północno-wschodniej Afryki między 16 a 5 tysiącleciem p.n.e.
The Prehistory of North-Eastern Africa between the Sixteenth and Fifth 
Millennium B.C. - Summary

93
Artykuły - Articles
Tadeusz MakiewiczOłtarze i "paleniska" ornamentowane z epoki żelaza w Europie
Ornamented Altars and "Firebeds" fron the Iron Age in Europe - Summary
103 
159
Artykuły - Articles
Maria Dąbrowska, Lech LeciejewiczWczesnośredniowieczne naczynia gliniane i kamienne z Castelseprio 
Eary Mediaeval Clay and Stone Vessels from Castelseprio - Summary
185 
203
Artykuły - Articles
Ryszard F. MazurowskiE. Schuldt, Der Bernstein im neolithikum Mecklenburgs217Recenzje - Reviews
Tadeusz MakiewiczG. Bichir, Manifestations de caractère magique et cultuel chez les Carpes221Recenzje - Reviews
Zygmunt KrzakJ.P. Mallory, A history of the Indo-European Problem225Recenzje - Reviews
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza