Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 23


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Janusz K. KozłowskiBadania nad przejściem od środkowego do górnego paleolitu na Bałkanach
Studies on the Transition from the Middle to the Upper Palaeolithic in the Balkans - Summary

43
Artykuły - Articles
Ilze LozeNeolithic Amber Ornaments in the Eastern Part of Latvia
Neolityczne ozdoby bursztynowe ze wschodniej części Łotwy - streszczenie
49 
81
Artykuły - Articles
Janina Bukowska-GedigowaKultura pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej Odry
Die Trichterbecherkultur im Flussgebiet der oberen Oder - Zusammenfassung
83 
179
Artykuły - Articles
Maciej Henneberg, Janusz Ostoja-Zagórski, Janusz Piontek, Jan StrzałkoGłówne założenia teoretyczno-metodyczne oraz możliwości badań biologii populacji pradziejowych 
w Europie środkowej
Principal Theoretico-methodological Presuppositions and Possibilities of Investigating the Biology 
of Prehistoric Populations in Central Europe - Summar
y
187 
225
Artykuły - Articles
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza