Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 16


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Giżbert WandaStarożytne rolnictwo w rejonie Nowej Huty
Ľ agriculture ancienne dans la régoin de Nowa Huta - Sommaire

22
Artykuły - Articles
Gedl MarekWczesny i starszy okres epoki brązu na Górnym Śląsku
La première et la seconde périede de ľâge du bronze en Haute-Silésie - Sommaire
24 
54
Artykuły - Articles
Kozłowski Janusz KrzysztofStanowisko przemysłu płudzkiego w Grzybowej Górze w pow. starachowickim
Une station de ľindustrie pludienne à Grzybowa Góra, arr. de Starachowice - Sommaire
55 
74
Odkrycia - Discoveries
Michał KobusiewiczMateriały krzemienne z Nożyczyna w pow. mogileńskim 
Les matériaux en silex de Nożyczyn, arr. de Mogilno - Sommaire
75 
81
Odkrycia - Discoveries
Tadeusz WiślańskiCmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Wichrowicach w pow. włocławskim
Un cimetière de la civilisation des coupes en entonnoir de Wichrowice, 
arr. de Włocławek (Cujavie) - Sommaire
82 
92
Odkrycia - Discoveries
Andrzej MalinowskiAnaliza neolitycznych ludzkich szczątków kostnych z Wichrowic w pow. włocławskim
Une analyse des débris osseux humains nèolithiques de Wichrowice, arr. de Włocławek 
- Sommaire
93 
94
Odkrycia - Discoveries
Marta GodłowskaMateriały ceramiczne z przydomowej pracowni krzemieniarskiej z jamy 1 
na stanowisku II w Nowej Hucie-Pleszewie
Les produits en argile argile ďun atelier de taille de silex auprès ďhabitation 
néolithique dans la station No II de Nowa Huta-Pleszów - Sommaire
94 
109
Odkrycia - Discoveries
Maria CabalskaMateriały kamienne z przydomowej pracowni krzemieniarskiej z jamy 1 na stanowisku II 
w Nowej Hucie-Pleszewie
Les produits en pierre ďun atelier de taille de silex auprès ďhabitation néolithique dans 
la station No II de Nowa Huta-Pleszów - Sommaire
110 
129
Odkrycia - Discoveries
Michał KobusiewiczNeolityczne pracownie krzemieniarskie z Pałcza w pow. bydgoskim
Les ateliers néolithique de taille de silex à Pałcz, arr. de Bydgoszcz - Sommaire
131 
134
Odkrycia - Discoveries
Lech KrzyżaniakZespół grobowy z IV okresu epoki brązu ze Zbąszynia w pow. nowotomyskim 
Une tombe de la IVe période de ľâge du bronze à Zbąszyń, arr. de Nowy Tomyśl 
- Sommaire
135 
138
Odkrycia - Discoveries
Maria ZeylandowaKilka uwag o naszyjnikach z okrągłego drutu (w związku z naszyjnikami znalezionymi 
w Sierszewie w pow. jarocińskim)
Quelques remarques générales sur les colliers en fil rond et les trouvailles de parures 
du même type de la station Sierszew, arr. de Jarocin - Sommaire
138 
140
Odkrycia - Discoveries
Bogusław GedigaCmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Księginicach Wielkich 
w pow. dzierżoniowskim
Un cimetière à incinération de la civilisation lusacienne de Księginice Wielkie, arr. 
de Dzierżoniów - Sommaire
140 
148
Odkrycia - Discoveries
Zbigniew PieczyńskiCmentarzysko z środkowego okresu lateńskiego w Rzężawach w pow. tureckim
Un cimetière de la civilisation des tombes sous cloche à Rzężawy, arr. de Turek 
- Sommaire
149 
153
Odkrycia - Discoveries
Kazimierz GodłowskiCmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Grudzicach w pow. opolskim 
Un cimetière de la période des influences romaines à Grudzice, arr. ďOpole 
- Sommaire
154 
162
Odkrycia - Discoveries
Stanisław JasnoszWstępne badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku 
w Bruszczewie w pow. kościańskim
Fouilles préliminaires de ľenceinte fortifiée protomédiévale de Bruszczewo, arr. 
de Kościan - Sommaire
162 
172
Odkrycia - Discoveries
Lech KrzyżaniakWczesnośredniowieczne pochówki z Biernatek w pow. śremskim
Les sépultures protomédiévales de Biernatki, arr. Śrem - Sommaire
173 
178
Odkrycia - Discoveries
Anna MarciniakównaMichajłow Stamien, Rannosriedniowiekowni fibuli w Byłgarija178Recenzje - Reviews 
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza