Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 14


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Tadeusz MalinowskiObrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej w Polsce, Mapy I-XXXI (na końcu tomu)
Le rite funéraire chez la population de la civilisation lusacienne en Pologne Mappes I-XXXI 
(à la fin du volume) - Sommaire

124
Artykuły - Articles
Jamka RudolfUwagi o skarbach monet rzymskich z Nietuliska Małego, pow. opatowski
Remarque sur les dépôts de monnaies romaines découverts à Nietulisko Małe, distr. 
ďOpatów - Sommaire
136 
141
Odkrycia - Discoveries
Klichowska MelaniaOdciski zbóż i roślin strączkowych na ceramice kultury pomorskiej 
Empreintes de grains et de légumineux sur la poterie de la civilisation poméranienne - Sommaire
142 
151
Odkrycia - Discoveries
Kubasiewicz MarianSzczątki zwierzęce ze stanowiska Gdańsk - Św. Wojciech
Le matériel ostéologique animal de la station Gdańsk-Św. Wojciech (St-Adalbert) - Sommaire
151 
159
Odkrycia - Discoveries
Śmigielski WojciechBibliografia prahistorii Polski za rok 1957-1958
Bibliographie de la préhistoire de la Pologne des années 1957-1958 - Sommaire
160 
160
Odkrycia - Discoveries
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza