Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 09


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Kostrzewski JózefCzy państwo polskie zawdzięcza swe powstanie Gotom?
L`Etat Polonais doit-il son origine aux Goths? - Sommaire

6
Artykuły - Articles
Hiczerówna ZofiaPrzyczynki do handlu Polski z Rusią Kijowska. Z 27 ryc.
Contribution au commerce de la Pologne avec la Russie de Kiev. Avec 27 figures 
- Sommaire

21
Artykuły - Articles
Kołosówna ZofiaRadziecki sposób graficznego odtwarzania i mierzenia naczyń. Z 16 ryc.
Procédé soviétique de reconstruction et de mesurage graphique des vases céramiques. 
Avec 16 figures - Sommaire
23 
31
Artykuły - Articles
Lipińska AleksandraDwa naczynia kultury pucharów lejkowatych z Łękna, w pow. średzkim. Z 5 ryc. 
Deux vases de la civilisation des coupes en entonnoir de Łękno, distr. de Środa. 
Avec 5 figures - Sommaire
32 
35
Odkrycia - Discoveries
Szafrański WłodzimierzSkarb brązowy z IV okresu epoki brązowej z Poznania-Satrołęki. Z 19 ryc.
Un dépôt ďobjets de bronze da la IV-e période de l`âge du bronze de Poznań-Starołęka.
Avec 19 figures - Sommaire
32 
51
Odkrycia - Discoveries
Łuka Leon JanSkarb brązowy z V okresu epoki brązowej z Uścikówca, w pow. obornickim. Z 14 ryc.
Trésor d`objets de bronze de la V-e période de l`âge du bronze d`Uśeikówiec distr.
d`Oborniki. Avec 14 figures - Sommaire
52 
70
Odkrycia - Discoveries
Witkowska AlicjaHalsztacki skarb żelazny z Szczonowa, w pow. jarocińskim. Z 3 ryc.
Trésor hallstattien en fer de Szczonow distr. de Jarocin Avec 3 figures - Sommaire
71 
76
Odkrycia - Discoveries
Łuka Leon JanNowa forma okucia pochwy miecza kultury pomorskiej. Z 3 ryc. 
Nouvelle forme de bouterolle de la civilisation poméranienne. Avec 3 figures - Sommaire
76 
80
Odkrycia - Discoveries
Żak JanBrakteaty z Wapna, pow. wągrówiecki na tle porównawczym. Z 7 ryc. i 2 mapkami
Les bractéats de Wapno, distr. do Wągrowiec. Avec 7 figures et 2 cartes - Sommaire
80 
113
Odkrycia - Discoveries
Piaszykówna MariaZagadkowy przedmiot rogowy ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Kaliszu. Z 7 ryc
Un objet énigmatique en corne de la collection du Musée Municipal de Kalisz. 
Avec 7 figures - Sommaire
116 
122
Odkrycia - Discoveries
Dymaczewski AleksanderŚlady średniowiecznych smolarni w Wielkopolsce. Z 5 ryc.
Traces de goudronneries du moyen âge en Grande-Pologne. Avec 5 figures - Sommaire
123 
126
Odkrycia - Discoveries
Wiślański TaduszCzekan z guzikowatym obuchem z Chlewisko (pow. Inowrocław). Z 1 ryc.
Hache-marteau avec tête à bouton de Chleiska, distr. ďInowrocław. Avec 1 figure - Sommaire
127
128
Odkrycia - Discoveries
Jan ŻakSigurd Grieg: Gjermundbufunnet (Norske Oldfunn t. VIII). Oslo, 1947129Recenzje - Reviews
Jan ŻakAxel Steensberg: Ancient Harvesting Implemeuts, Københanvn, 1943133Recenzje - Reviews
Łuka Leon JanBibliografia prehistorii polskiej za rok 1949
Bibliographie de la préhistoire polonaise 1949
137Bibliografia - Bibliographie
J. KostrzewskiŚp. Prof. dr Roman Jakimowicz144Kronika - Chronicle
J. KostrzewskiBibliografia prac śp. Prof. Romana Jakimowicza 
Bibliographie des travaux de feu le prof. Jakimowicza
148Kronika - Chronicle
Burchardówna HalanaRośliny uprawne w pradziejach Polski.
Les plantes cultivées dans la préhistoire de la Pologne - Sommaire
153 
176
Artykuły - Articles
Kostrzewski JózefWytwórczość metalurgiczna w Polsce od neolitu do wczesnego okresu żelaznego. Z 47 ryc.
La production métallurgique en Pologne depuis le néolithique jusqu`au premier âge
du fer. Avec 47 figures - Sommaire
177 
211
Artykuły - Articles
Kostrzewska MariaWyroby kamienne kultury łużyckiej w Wielkopolsce w epoce brązowej i we wczesnym 
okresie żelaznym. Z 19 ryc.
Les outils en pierre de la civilisation lusacienne de l`âge du bronze et du premier âge 
du fer en Grande-Pologne. Avec 19 figures - Sommaire
214 
256
Artykuły - Articles
Malinowski TadeuszNarzędzia kowalskie okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Polsce. Z 29 ryc. i 2 mapkami
L`outillage des forgerons de la période de la Tène III et de la période romaine en Pologne. 
Avec 29 figures et 2 carte - Sommaire
258 
270
Artykuły - Articles
Slaski JacekWielka własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej kasztalanii gieckiej 
w X i XI wieku. Z mapką
La grande propriété foncière sur le terrain de l`ancienne châtellenie de Giecz au X ème et 
au XI ème siècle. Avec 1 carte - Sommaire
270 
278
Artykuły - Articles
Kietlińska AlinaKryteria klasyfikacji ceramiki w archeologii
Les critères de la classification de la céramique préhistorique - Sommaire
279 
286
Artykuły - Articles
Łęga Władysław Ks.Żuławy gdańsko-malborskie w świetle wykopalisk Z 9 ryc. i mapką 
Les bas-fonds de Gdańsk et de Malbork à la lumière des trouvailles préhistoriques.
Avec 9 figures et 1 carte - Sommaire
287 
296
Artykuły - Articles
Ząbkiewicz-Koszańska H. AnnaPrzyczynki do poznania pradziejów Wielkiej Łodzi i pow. łódzkiego. Z 41 ryc. i 4 mapkami
Contribution à la connaissance de la préhistoire de la ville de Łódź et du district de Łódź. 
Avec 41 figures et 4 cartes - Sommaire
296 
308
Artykuły - Articles
Jura AlbinPrądy rozwojowe w paleolicie Polski południowej. Z 8 ryc. i mapką
L`évolution des industries paléolithiques dans la Pologne méridionale. 
Avec 8 figures et 1 cartes - Sommaire
308 
314
Odkrycia - Discoveries
Nosek StefanZiemianka kultury ceramiki wstęgowej w Łężkowicach w pow. bocheńskim. Z 11 ryc.
Un fond de cabane de la civilisation de la céramique rubanée à Łężkowice, distr. de Bochnia. 
Avec 11 planches - Sommaire
315 
323
Odkrycia - Discoveries
Chmielewscy Maria i WaldemarGrób kultury amfor kulistych w Kuczynie, w pow. wrocławskim. Z 11 ryc.
Une tombe de la civilisation des amphores sphériques à Kuczyna, distr. de Wrocławek. 
Avec 11 figures - Sommaire
325 
329
Odkrycia - Discoveries
Wiatrolikówna ElaDwie siekierki wczesnobrązowe ze wschodniej Wielkopolski. Z 2 ryc.
Deux haches en bronze de la Grande-Pologne orientale. Avec 2 figures - Sommaire
329 
330
Odkrycia - Discoveries
Gajewski LeszekNowe zabytki kultury trzcinieckiej z Lubelszczyzny. Z 6 ryc.
Nouvelles trouvalles de la civilisation de Trzciniec du territoire de Lublin. 
Avec 6 figures - Sommaire
331 
346
Odkrycia - Discoveries
Jasnosz StanisławEtruskie naczynie brązowe z północnej Wielkopolski. Z 6 ryc.
Un vase étrusque en bronze du nord de la Grande-Pologne. Avec 6 figures - Sommaire
336 
340
Odkrycia - Discoveries
Filipowiak WładysławPóźnolateńskie naczynie grafitowe z Januszkowa w pow. inowrocławskim. Z 7 ryc. i 1 mapką
Un vase graphiteux de la période de la Tène III de Januszkowo distr. d`Inowrocław.
Avec 7 figures et 1 carte - Sommaire
341 
346
Odkrycia - Discoveries
Buratyński StanisławZespół narzędzi żelaznych z okresu lateńskiego (I w. przed n. e.) z Wyciąża w pow. 
krakowskim. Z 7 ryc.
U dépôt d`outils en fer de la période de la Tène III à Wyciąże, distr. de Cracovie. 
Avec 7 figures - Sommaire
347 
352
Odkrycia - Discoveries
Zielonka BonifacyCmentarzysko z okresu cesarstwa rzymskiego w Lachmirowicach w pow. inowrocławskim. 
Z 34 ryc. mapką i planem cmentarzyska
Un cimetière de la période romaine à Lachmirowice distr. ďInowrocław. Avec 34 figures 
- Sommaire
353 
386
Odkrycia - Discoveries
Abramowicz AndrzejW sprawie typologii i zasięgów kabłączków skroniowych.
Sur la typologie et l`expansion des arceaux temporaux - Sommaire
387 
389
Odkrycia - Discoveries
Nadolski AndrzejMiniaturowy toporek z grodziska w Tumie pod Łęczycą. Z 2 ryc.
Une hache-d`armes en miniature de l`enceinte fortifiée de Tum près de Łęczyca.
Avec 2 figures - Sommaire
389 
391
Odkrycia - Discoveries
Lewicki TadeuszŁyżwy z kości u ludów północno-wschodnich Europy w świetle notatki średniowiecznego 
pisarza arabskiego al.-Marwaziego (ok. r. 1120)
Patins en os chez les peuples de l`Europe du nord-est à la lumière d`une notice 
de l`écrivain 
arabe du moyen âge, al.-Marwazi (env. 1120) - Sommaire
392 
395
Odkrycia - Discoveries
Żurowski KazimierzUwagi na temat obróbki rogu w okresie wczesnośredniowiecznym. Z 8 ryc. 
Remarques sur le faconnage du corne dans le haut moyen âge. Avec 7 figures - Sommaire
395 
401
Odkrycia - Discoveries
Kamińska JaninaGród w Czerchowie w świetle wykopalisk. Z 29 ryc. 
L`enceite fortifiée de Czerchów à la lumière des fouilles. Avec 29 figures - Sommaire
402 
419
Odkrycia - Discoveries
Lech LeciejewiczJama dziegciarska w Młodzikowie pow. Środa. Z 4 ryc.
Une fosse à goudron à Młodzikowo, distr. de Środa. Avec 4 figures - Sommaire
420 
425
Odkrycia - Discoveries
Byrska EleonoraGrzebienie z Gdańska wczesnośredniowiecznego. Z 16 ryc.
Les peignes de Gdańsk an moyen âge. Avec 16 figures - Sommaire
426 
433
Odkrycia - Discoveries
Malinowski TadeuszBibliografia archeologii Polski za rok 1950
Bibliographie de la préhistoire de la Pologne de ľannée 1950
434Bibliografia - Bibliographie
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza