Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 08


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Kostrzewski JózefCzy ceramika przedhistoryczna była przedmiotem handlu? Z 8 ryc.
La poterie préhistorique etait-elle article de commerce? Avec 8 figures - Sommaire
1Artykuły - Articles
Łuka Leon Jan i Dąbrowski EdwardNowe materiały do pradziejów pow. kaliskiego. Część I. z 17 ryc.
Nouveaux matériaux pour la préhistoire de l`arrondissement de Kalisz. 
Avec 17 figures - Sommaire
5Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski, Józef i Niesiołowska AnnaBransolety brązowe z Witoldzina, w pow. obornickim. Z 5 ryc.
Bracelets en bronze de Witoldzin, arr d`Oborniki. Avec 5 figures - Sommaire
30Odkrycia - Discoveries
Slaski JacekMiecz brązowy z Niewiemka pow. Chodzież. Z 1 ryc.
Epée en bronze de Niewiemko, arr. de Chodzież. Avec 1 figure - Sommaire
36Odkrycia - Discoveries
Cofcianka AleksandraSkarb brązowy z Roska i zapinki łużyckie V okresu epoki brązowej. Z 9 ryc.
Un dépôt de la Ve période de l`âge du bronze de Rosko et les fibules lusaciennes 
de la même période. Avec 9 figures - Sommaire
38Artykuły - Articles
Kowiańska MieczysławaBrązowe wisiorki ażurowe typu pomorskiego. Z 7 ryc.
Les pendeloques ajourés du type poméranienne. Avec 7 figures - Sommaire
46Odkrycia - Discoveries
Kubiczek TeodorNaczynia zasobowe z osady kultury "łużyckiej" w Choruli pow. Strzelce Opolskie. Z 2 ryc.
Vases à provision d`une station de la civilisation lusacienne à Chorula, arr. de Strzelce. 
Avec 2 figures - Sommaire
51Odkrycia - Discoveries
Szołdrska HalszkaRzadka grzechotka z Ziemi Lubuskiej, z 2 ryc.
Un rare type de hochet du territoire de Lubusz. Avec 3 figures - Sommaire
53Odkrycia - Discoveries
Rajewski Zdzisław AdamScytyjski nóż znaleziony w Biskupinie. Z 1 ryc.
Un couteaux scythique trouvé à Biskupin. Avec 1 figure - Sommaire
54Odkrycia - Discoveries
Jasnosz StanisławRysunki figuralne na popielnicach kultury pomorskiej z Bukowca, pow. obornickim. Z 8 ryc. 
Urne cinéraire de la civilisation poméranienne avec dessins figurés de Bukówiec arr. 
d`Oborniki. Avec 8 figures - Sommaire
55Odkrycia - Discoveries
Piaszykówna MariaPopielnice z ornamentyką w kształcie napierśników oraz dwa napierśniki brązowe 
kultury pomorskiej. Z 6 ryc.
Urnes avec représentation de colliers et deux colliers en bronze de la civilisation poméranienne. 
Avec 6 figures - Sommaire
60Odkrycia - Discoveries
Żaki AndrzejPóźnolateńkie stanowisko w Zofipolu, pow. Miechów, z 14 ryc.
Une station de la période de La Tène III à Igołomnia - Zofipol, arr. de Miechów. 
Avec 14 figures - Sommaire
67Odkrycia - Discoveries
Hołowińska ZofiaNaczynia z okresu rzymskiego zdobione kółkiem zębatym znalezione w Polsce. Z 16 ryc.
Vases de la période romaine ornés au moyen d`une rouelle dentée, trouvés en Pologne.
Avec 16 figures - Sommaire
73Odkrycia - Discoveries
Kujawska ŁucjaZnalezisko wczesnohistoryczne ze Strumian w pow. średzkim. Z 22 ryc.
Une trouvaille de la période protohistorique et du bas moyen- âge de Strumiany, arr. de Środa. 
Avec 22 figures - Sommaire
83Odkrycia - Discoveries
Szafrański WłodzimierzDwa odważniki wczesnohistoryczne. Z 2 ryc.
Deux poids protohistoriques. Avec 2 figures - Sommaire
91Odkrycia - Discoveries
Jażdżewski KonradUwagi nad sposobami pracy wykopaliskowej.
Remarques sur les méthodes des recherches préhistoriques - Sommaire
94Artykuły - Articles
Hensel WitoldUwagi uzupełniające do pracy p. t. Gród wczesno-dziejowy w Kłecku, w pow. gnieźnieńskim
Remarques complémentaires au travail: L`enceinte fortifiée protohistorique de Kłecko, 
arr. de Gniezno - Sommaire
106Odkrycia - Discoveries
J. KostrzewskiKarl August Wilde: Die Bedeutung der Grabung Wollin 1934108Recenzje - Reviews
Wł. SzafrańskiP. V. Glob: Studier over den jydske enkeltgravskultur115Recenzje - Reviews
Józef KostrzewskiSowietskaja Archeologia. Tom VIII-IX117Recenzje - Reviews
A. NadolskiJaroslav Böhm: Naše nejstarši mĕsta119Recenzje - Reviews
Józef KostrzewskiArcheologia, Wrocław, tom I123Recenzje - Reviews
Józef KostrzewskiBedřich Svoboda: Čechy a řimskié imperium130Recenzje - Reviews
(J. K.)Jan Filip: Pravĕke Československo131Recenzje - Reviews
Leon Jan ŁukaBibliografia prehistorii polskiej za rok 1947
Bibliographie de la préhistoire de Pologne 1947
132Bibliografia - Bibliographie

Tadeusz Dobrogowski (J.K.)135Kronika - Chronicle

Mgr Jan Bartys (T. R.)135Kronika - Chronicle

Pamięci Mariana Wawrzenieckiego (R. Jakimowicz)136Kronika - Chronicle

Jan Józef Fitzke (T. R.)137Kronika - Chronicle

Aarne Michael Tallgren (J. Kostrzewski)138Kronika - Chronicle

Zofia Jakimowiczowa (J. Kostrzewski)138Kronika - Chronicle

Leon Wilkoński (Ks. L. Majkowski)139Kronika - Chronicle

Wykaz instytucji, z którymi Instytut Prehistoryczny Uniwersytetu Poznańskiego utrzymuje 
wymianę wydawnictw
Liste des institutions, avec lesquelles l`Institut Préhistorique de l`Université de Poznań 
échange des publications
139
Kowalska AnnaCeramika Indian Szipibo. Z 34 ryc. i mapką. 
La céramique das Indiens Chipibo (Tchama) en Perou. Avec 34 figures et une carte - Sommaire
141Artykuły - Articles
Żurowski KazimierzZabytki brązowe z młodszej epoki brązu i wczesnego okresu żelaza z dorzecza górnego Dniestru. 
Z 56 tabl. i 3 mapkami
Objets de branze du récent âge du bronze et du premier âge du fer du bassin du haut Dniester. 
Avec 58 planchcs et 3 cartes - Sommaire
155Artykuły - Articles
Kostrzewski BogdanZnaczenie Odry w pradziejach. Z 23 mapkami
Le rôle de l`Odra aux temps préhistoriques. Aves 23 cartes - Sommaire
248Artykuły - Articles
Dobrogowski TadeuszDwa cmentarzyska kultury pomorskiej w Szemudzie, w pow. morskim. Z 23 ryc.
Deux cimetières de la civilisation poméranienne à Szemud, distr. Maritime. 
Avec 23 figures - Sommaire
299Odkrycia - Discoveries
Jasnosz StanisławNowe znaleziska mezolityczne z Biskupina. Z 6 ryc.
Nouvelles trouvailles mésolithiques à Biskupin. 
Avec 6 figures - Sommaire
315Odkrycia - Discoveries
Kowiańska MieczysławaPrzyczynek do poznania wczesnej epoki brązowej. Z 9 ryc. 
Contribution à la connaissance du premier âge du bronze. Avec 9 figures - Sommaire
323Odkrycia - Discoveries
Hołowińska ZofiaCiekawy przykład wpływów obcych w zakresie zdobnictwa. Z 5 ryc.
Un curieux exemple des influences étrangères dans l`ornementation. 
Avec 5 figures - Sommaire
327Odkrycia - Discoveries
Slaski JacekPrzedpiastowski skarb srebrny z Ochli w pow. kolskim. Z 3 ryc.
Un trésor d`objets d`argent de Ochla, distr. de Koło. Avec 3 figure - Sommaire
330Odkrycia - Discoveries
Mikulski JózefGrodzisko koło wsi Kozłów pod Parzynowem, w pow. siedleckim
Une enceinte fortifiée à Kozłów près de Parysów distr. de Siedlce - Sommaire
333Odkrycia - Discoveries
Kurnatowski StanisławDwa skarby z wczesnego okresu brązowego. Z 6 ryc. 
Deux dépôts du premier âge du bronze. Avec 6 figures - Sommaire
334Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski JózefKilka słów odpowiedzi
Quelques mots de réponse
345Dyskusje - Discussions
(J. K.)B. A. Rybakow: Remeslo drewnej rusi348Recenzje - Reviews
(J. K.)Josef Poulík: Staroslovanská Morava349Recenzje - Reviews
Jan ŻakCarl Axel Althin: Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichungen ven Skåne350Recenzje - Reviews
Witold HenselHolger Arman: Birka I. Die Gräber351Kronika - Chronicle
Józef KostrzewskiKazimierz Majewski: Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich353Recenzje - Reviews
Leon Jan ŁukaBibliografia prehistorii polskiej za rok 1948
Bibliographie de la préhistoire de Pologne 1948
357Bibliografia - Bibliographie

Inż. Władysław Kamiński: (K. Jażdżewski)361Kronika - Chronicle
Żaki AndrzejNowe typy neolitycznej ceramiki malowanej z okolicy Krakowa, z 5 ryc.
Nouveax types de la céramique peinte néolithique des environs de Cracovie. 
Avec 5 figures - Sommaire
378Odkrycia - Discoveries
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza