Kontakt

-Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN
ul. Więzienna 6
50-118 Wrocław

  • Kierownik studiów: 
    Prof. dr hab. Sławomir Moździoch
    bizantynistyka.pan@gmail.com

  • tel./fax 71 3441608 / 71 344 33 52
    e-mail: smo@arch.pan.wroc.pl

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza