Konferencje


The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Ceramics and glass in interdisciplinary research'', Wrocław, 27-29 September 2017

The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Ceramics and glass in interdisciplinary research'', Wrocław, 27-29 September 2017
Programme/Program
czytaj >>

Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 6-8 września 2016 r.

Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 6-8 września 2016 r.
-
czytaj >>

2016.02.19 - Symposium of Mediterranean Medieval Studies, 17.-18.03.2016

2016.02.19 - Symposium of Mediterranean Medieval Studies, 17.-18.03.2016
-
czytaj >>

2013.11.15-16. Radices Silesiae – Silesiacae Radices 3

2013.11.15-16.   Radices Silesiae – Silesiacae Radices 3
--Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Pracownia Badań nad Najdawniejszymi Dziejami Europy Środkowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji
czytaj >>

- 2013.10.15 - 18th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2014 Wrocław – POLAND / 24-26 April, 2014

- 2013.10.15 -  18th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2014 Wrocław – POLAND / 24-26 April, 2014
-
czytaj >>

- 2012.11.07 - 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH (20-22 MARCH 2013) WROCŁAW – POLAND

- 2012.11.07 - 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH (20-22 MARCH 2013) WROCŁAW – POLAND
- The Symposium is scheduled to be held on March 20-22, 2013 in Wrocław (South-West Poland). It aims to foster interaction among all concerned academicians, practitioners and researchers from different disciplines working on underwater sciences and research.
czytaj >>

- 2012.11.20-21 - KONFERENCJA: „Civitas'' jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej.

- 2012.11.20-21 - KONFERENCJA:  „Civitas'' jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej.
- Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN zapraszają na konferencję: „Civitas" jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją „obcych” a kształtowaniem cywilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kultury europejskiej (VI–XII w.)” która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2012 roku we Wrocławiu
czytaj >>

- 2010.09.17-15. Konferencja ''Violence or consensus? Forms of national bonds in medieval Europe''

- 2010.09.17-15. Konferencja ''Violence or consensus? Forms of national bonds in medieval Europe''
-Konferencja "Violence or consensus? Forms of national bonds in medieval Europe"(15-17.09.2010 r.)
czytaj >>

- 2011.10.20-21 Konferencja: ''Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu''

- 2011.10.20-21    Konferencja: ''Kultura skandynawska na ziemiach polskich  we wczesnym średniowieczu''
-Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji... Uwaga: w przypadku dużej frekwencji obrady odbędą się w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 49.
czytaj >>

2011.09.28-29. Radices Silesiae – Silesiacae Radices. Nowe badania nad historią regionalną Śląska od średniowiecza do końca XVIII wieku.

2011.09.28-29.   Radices Silesiae – Silesiacae Radices. Nowe badania nad historią regionalną Śląska od średniowiecza do końca XVIII wieku.
--Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji
czytaj >>

2011.04.30-28. Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia

2011.04.30-28. Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia
-
czytaj >>

- 2009.08.29-27. Matka Rzeka. Rola rzeki w życiu codziennym człowieka średniowiecza.

- 2009.08.29-27. Matka Rzeka. Rola rzeki w życiu codziennym człowieka średniowiecza.
-Konferencja z cyklu "Spotkania Bytomskie" (27-29.08.2009 r.)
czytaj >>

-2009.10.21-23 Serica - Da Qin: Over 2000 years of Sino-Western relations

-2009.10.21-23 Serica - Da Qin: Over 2000 years of Sino-Western relations
-2009.10.21-23 Serica - Da Qin: Over 2000 years of Sino-Western relations
czytaj >>

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza