Komitet redakcyjny

Przegląd Archeologiczny


Komitet Redakcyjny

Redaktor:  Bogusław Gediga  
1. Andrzej Buko
2. Grzegorz Domański
3. Luboš Jiráň 
4. Pavel Kouřil
5. Kristian Kristiansen
6. Janusz Kruk
7. Michael Meyer
8. Danuta Minta-Tworzowska
9. Sławomir Moździoch
10. Romuald Schild
11. Zenon Woźniak

Sekretarz Redakcji:
Andrzej Mierzwiński, Małgorzata Markiewicz 
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza