Komitet redakcyjny

Przegląd Archeologiczny


REDAKTOR: Bogusław Gediga

 

ZASTĘPCA REDAKTORA: Justyna Kolenda

 

SEKRETARZ REDAKCJI: Małgorzata Markiewicz

 

REDAKTOR TECHNICZNY: Jarosław Michalak

 

 

 

KOMITET REDAKCYJNY:

 

1. Ines Beilke-Voigt

2. Andrzej Buko

3. Luboš Jiráň

4. Pavel Kouřil

5. Janusz Kruk,

6. Jerzy Maik

7. Carola Metzner-Nebelsick

8. Danuta Minta-Tworzowska

9. Romuald Schild

10. Biba Teržan

11.Henryk Thrane

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza