Coordinator

Professor Sławomir Mozdzioch
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences
Wrocław, Poland
e-mail: smo@arch.pan.wroc.pl
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza