Bizantynistyka


2016.01.05 Informacja o zajęciach w pierwszym semestrze bizantynistyki oraz terminach zjazdów

2016.01.05  Informacja o zajęciach w pierwszym semestrze bizantynistyki oraz terminach zjazdów
-
czytaj >>

2015.12.31 -  Ogłaszamy nabór na studium podyplomowe z zakresu bizantynistyki. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2016 roku

2015.12.31 -  Ogłaszamy nabór na studium podyplomowe z zakresu bizantynistyki. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2016 roku
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:- Archeologia kultury bizantyjskiej- Historia Bizancjum- Bizancjum a Europa Łacińska- Dzieje Kościoła, teologii i liturgii bizantyjskiej- Sztuka bizantyjska- Literatura bizantyjska- Paleografia grecka- Greka- Podstawy języka nowogreckiego- Wykłady gościnne uznanych bizantologów dotyczące wybranych zagadnień - Udział w badaniach wykopaliskowych lub warsztatach związanych z tematyką studium
czytaj >>

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza