Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Wywrot-Wyszkowska BeataBeata Wywrot-Wyszkowska

Beata Wywrot

1995

Problemy badań nad średniowiecznymi wyrobami skórzanymi ze Starego Miasta w Kołobrzegu, "Materiały Zachodniopomorskie", XL, s. 269-301.

1996

i Polak Z., Rębkowski M., Źródła archeologiczne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I, s. 25-194.

Wyroby skórzane, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I, s. 243-284.

1997

i Polak Z., Rębkowski M., Źródła archeologiczne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, s. 15-142.

Zabytki skórzane, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, s. 183-206.

 

Beata Wywrot-Wyszkowska

1998

i Polak Z., Rębkowski M., Źródła archeologiczne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, s.13-168.

Znaleziska skórzane, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, Kołobrzeg, s. 229-251.

1999

i Polak Z., Rębkowski M., Źródła archeologiczne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, Kołobrzeg, s. 13-173.

Przedmioty skórzane, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, Kołobrzeg, s. 231-249.

2000

Rzemiosło skórnicze w lokacyjnym Kołobrzegu, (w:) Salsa Cholbergiensis Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg, s. 243-255.

2001

Kolberg im Mittelalter im Lichte der archäologischen Forschungen, (w:) Klberg - damals und heute, Seminar der Ostsee-Akademie Travemünde, Nachbarschaft in Pommern Kolberg, 1, bis 3. September 2000, Hamburg, s. 33-44.

2002

Późnośredniowieczne patynki z lokacyjnego Kołobrzegu, "Przegląd Archeologiczny", 50,     s. 109-108.

2003

Przemiany stylistyczne i konstrukcyjne w późnośredniowiecznym obuwiu do czasów nowożytnych, (w:) XIII Sesja Pomorzoznawcza.  Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, Gdańsk, 2, s. 163-178.
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza