Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Urbańska HalinaUrbańska Halina 

1957 

Prace terenowe i odkrycia archeologiczne na Śląsku w roku 1956, "Archeologia Śląska", I, s. 213-222.

1958 

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w powiatach Opole i Góra Śląska, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 58-63.

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra Śląska w roku 1958, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 64.

1959 

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Krzanowicach, pow. Opole w roku 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 38-39.

Groszowice, pow. Opole, "Archeologia Śląska", III, s. 152.

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Dankowicach, pow. Dzierżoniów w roku 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 37-38.

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych na szkieletowym cmentarzysku w Czeladzi Wielkiej pow. Góra Śląska roku 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 40-41.

Sprawozdania z prac wykopaliskowych prowadzonych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra Śląska w roku 1959, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 39-40.

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe koło Groszowic w pow. opolskim, "Archeologia Śląska", II, s. 165-189.

1960 

Z prac wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie koło Czeladzi Wielkiej, pow. Góra Śląska w roku 1960, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 30-33.

 ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza