Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Siemianowska Sylwia


2010
• Typ Bruszczewo i dalkowsko-obrzańska grupa form naczyń wczesnośredniowiecznych. Uwagi w kwestii zasięgu, chronologii występowania oraz genezy, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 52, 2010, s. 203-222.

2012
• z: Jaworski G., Marcinkiewicz K., Piekalski J., Badania na zamku Wleń. Budowle 6 i 7 na Zamku Górnym, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 54, 2012, s. 243-273.

2014
• z: Kowalczyk E., Późnośredniowieczne figurki ceramiczne z „Dworu na Wodzie” w Będkowicach, pow. wrocławski, Silesia Antiqua, t. 49, 2014, s. 77-98.

• Uniwersalność naczyń wczesnośredniowiecznych. Uwagi z perspektywy studiów nad ceramiką z Obiszowa, Silesia Antiqua, t.49, 2014, s. 37-62.

• z: Pankiewicz A., Sadowski K., Wczesnośredniowieczne naczynia szklane pochodzenia wschodniego z  Wrocławia Ostrowa- Tumskiego i Opola-Ostrówka, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 56, 2014, s. 191-206.

2015
• Analiza zabytków szklanych i szkliwionych z badań św. Idziego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, w: In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1 Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. św. Idziego, A. Limisiewicz, A. Pankiewicz (red.), Uniwersytet Wrocławski 2015, s. 261-284.

• Późnośredniowieczny pucharek z pionowymi żeberkami ze studni klasztoru bernardynów w Jaworze, w: Średniowieczna studnia klasztoru bernardynów w Jaworze jako przedmiot interdyscyplinarnych badań, A. Mula red., Muzeum Regionalne w Jaworze 2015.

• Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949-1961, 1963, Silesia Antiqua t. 50, s. 203-286.

• z: Sadowski K. Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949-1961, 1963. Komentarz technologiczny, Silesia Antiqua t. 50, s. 287-297.

• z: Antosik Ł. Wczesnośredniowieczne fragmenty tkanin z wykopu VI i VII na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, Silesia Antiqua, t. 50, s. 101-115

W druku:
• Ceramika naczyniowa i drobne przedmioty gliniane z badań realizowanych w ramach projektu Kantatallita 2007-2009  (maszynopis oddany do Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW, ma być częścią monografii)

• z: Sadowski K. & Sasak S. Naczynie typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy szczątków do cyfrowej rekonstrukcji (artykuł do monografii).

• z: Paternoga M. & Rzeźnik P. & Siemianowska S. Naczynia Solniki-Lipowiec. Lokalna grupa ceramiki całkowicie obtaczanej w północnej części Śląska. (artykuł do monografii).

• Bliska obcość. Ceramika jako identyfikator kontaktów handlowych i politycznych czy wspólnoty kultur wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych Słowiańszczyzny. Uwagi z perspektywy studiów nad dziesiątowieczną ceramika z Obiszowa k. Głogowa. (artykuł do monografii).

• (w druku) Glass gaming pieces for a board game from Opole-Ostrówek – Was hnefatafl played in the early medieval stronghold?

• S. Siemianowska, K. Sadowski (w druku) Medieval mosque lamps from Ostrów Tumski (Cathedral Island) in Wrocław and Opole- Ostrówek, Archeologia Polona

• E. Kowalczyk, S. Siemianowska (w druku) Zagadkowe szklane paciorki twarzowe z Głogowa na Dolnym Śląsku - Mysterious glass face beads from Głogów in Lower Silesia

• S. Siemianowska (w druku) Late medieval (13th-14th century) enamelled glass from Wrocław and Opole (Silesia)

• A. Pankiewicz, S. Siemianowska, K. Sadowski (w druku) Jak interpretować 8-kilogramowy depozyt szkła z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu?

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza