Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Rulewicz Marian
Rulewicz Marian

1970

Materiały do wczesnośredniowiecznego rybołówstwa w Wolinie, "Materiały Zachodniopomorskie", XVI, s. 325-382.

1972

i Leciejewicz L., Wesołowski S., Wieczorowski T., La ville de Szczecin des IXe-XIIIe siècles Archaeologia Urbium-Pologne, fasc. 2e, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk.

1973

Pozostałości osady ludności kultury łużyckiej w Szczecinie-Niemierzynie w świetle badań ratowniczych w 1973 roku, "Materiały Zachodniopomorskie", XIX, s.19-42.

Ślady cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i z okresu wpływów rzymskich we wsi Wierzbno pow. Pyrzyce, "Materiały Zachodniopomorskie", XIX, s. 109-117.

1974

Ze studiów nad rybołówstwem we wczesnośredniowiecznych miastach przy ujściu Odry, "Archeologia Polski", XIX, z. 2, 387-475.

1978

Szczecin-Stare Miasto. Podzamcze, "Informator Archeologiczny. Badania 1977 r.", Warszawa, s. 200-202.

Średniowieczne nadbrzeże Szczecina, "Z Otchłani Wieków", z. 2, s.121-123.

1979

Szczecin-Stare Miasto. Podzamcze, "Informator Archeologiczny. Badania 1978 r.", Warszawa, s. 293-294.

1983

i Cnotliwy E., Dekówna M., Leciejewicz L., Łosiński W., Rogosz R., Wesołowski, S., Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Polskie Badania Archeologiczne, Wrocław.

1984

Wyniki badań archeologicznych na Podzamczu w Szczecinie, prowadzonych w latach 1975-1978, "Sprawozdania Archeologiczne", XXXVI, s. 151-165.

1988

Szczecin-Stare Miasto. Podzamcze, "Informator Archeologiczny. Badania 1987 r.", s. 177-178.

1986

Najstarsze szkutnictwo rybackie wczesnośredniowiecznego Szczecina, "Nautologia", XXI, nr 1, 48-59.

1991

Początki maszoperii pomorskich w świetle wykopalisk, Studia nad rybołówstwem w Polsce, Toruń s. 127-139.

1994

Rybołówstwo Gdańska na tle ośrodków miejskich Pomorza od IX do XIII w. Gdańsk wczesnośredniowieczny, X, Wrocław-Warszawa-Kraków.

2000

i Leciejewicz L., Ricerche archeologiche condotte nell’ isola di Torcello negli anni 1981 e 1983, (w:) Torcello. Nuove ricerche archeologiche, Roma, s.11-26.

2001

i Rębkowski, M., Czy mieszkańcy Szczecina pielgrzymowali w średniowieczu do Kolonii ?, (w:) Instantia est mater doctrinae, Szczecin, 351-358.

 ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza