Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Pazda Krystyna

Pazda Krystyna

1965

Tymczasowe sprawozdanie z badań na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Niemczy, pow. Dzierżoniów w roku 1965, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VIII, s. 38-39.

 ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza