Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Pankowski Andrzej

Pankowski Andrzej

1989/90

Cmentarzysko kurhanowe ludności kultury łużyckiej w Łupawie, województwo Słupsk, "Materiały Zachodniopomorskie", XXXV/XXXVI, s. 49-74.

1992

rec.: Lünecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 20, Bonn 1990, "Przegląd Archeologiczny", 39, s.175-177.
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza