Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Ostrowska Elżbieta


Ostrowska Elżbieta

 

1949

Neolityczne figurki gliniane na Śląsku, "Z Otchłani Wieków", XVIII, z. 9/10, s. 152-145.

1953

Uwagi o badaniu konstrukcji wałów drewniano - ziemnych, "Z Otchłani Wieków", XXII, 4, s. 134-138.

1955

i Kočka W., Prace wykopaliskowe we Wrocławiu w latach 1949-1951, "Studia Wczesnośredniowieczne", 3, s. 271-275.

1956

i Kočka W., Wyniki prac wykopaliskowych we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim w latach 1953 i 1954, "Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 85-95.

Odkrywamy Wrocław sprzed tysiąca lat, "Słowo Polskie", XIII, nr 190 /3472/.

1957

Prace wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w Roku 1955, "Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 195-201.

1959

Prace wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w roku 1956, "Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 144-157.

Z najstarszych dziejów Wrocławia, "Rocznik Wrocławski", 2, s. 80-99.

1960

Odkrycia archeologiczne na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w roku 1957, “Sprawozdania Archeologiczne”, IX, s. 43-65.

i Kočka W., Wrocław wczesnośredniowieczny, (w:) Z przeszłości Śląska, Wrocław, s. 45-46.

1961

Wczesnośredniowieczne budownictwo drewniane na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, “Silesia Antiqua”, III, s. 164-178.

Badania archeologiczne na Ostrowie Tumskiem we Wrocławiu w 1958, “Sprawozdania Archeologiczne”, XII, s. 69-78.

Wykopaliska na Wyspie Tumskiej we Wrocławiu w 1959, "Sprawozdania Archeologiczne", XIII, s. 183-200.

Drewniane budownictwo i obróbka drewna we wczesnośredniowiecznym Wrocławiu, “Etnografia Polska”, VI, s. 302-319.

1963

Badania na wrocławskim grodzie w 1960 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 268-271.

Early Development of Wrocław, "Annales Silesiae", 2, z. 2, s. 57-66.

1964

Dalsze wyniki badań na terenie wrocławskiego grodu w 1961 roku, “Sprawozdania Archeologiczne”, XVI, s. 226-231.

1973

W sprawie wczesnośredniowiecznych szkieł z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, “Archeologia Polski” XVIII, s. 218-235. 1973.

 ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza