Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Norska-Gulkowa Maria
Norska-Gulkowa Maria

 

1956

Sztuka wczesnośredniowiecznego Opola, "Kwartalnik Opolski", 2, s. 40-62.

1959

Malarstwo i inne formy barwnego zdobienia we wczesnośredniowiecznym Opolu, "Archeologia Śląska", II, s. 199-213.

1964

Wczesnośredniowieczne hafty na wyrobach skórzanych z Ostrówka w Opolu z X-XIII w.,"Wiadomości Archeologiczne", XXX, s.1-17.

1985

Wyroby z rogu i kości z wczesnośredniowiecznego grodu-miasta na Ostrówku w Opolu,"Opolski Rocznik Muzealny", VIII, s. 221-308.
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza