Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Markiewicz Małgorzata


2009
• Osada ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku nr 14 w Piskorzówku, powiat Oława, [w:] Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 9, Badania na autostradzie A4 część VII, red. B. Gediga, s. 97-154, Wrocław.

2011
• Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków ruchomych na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce, w:] Digitalizacja dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia, red. R. Zapłata, s. 158-174, Lublin.
http://wiedzaiedukacja.eu/archives/55353

• (w druku). Dwu- i trójwymiarowa ilustracja halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce, [w:] Obraz jako przedmiot i metoda badań. Cyfrowe spotkania z zabytkami 3, red. A. Seidel- Grzesińska K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław.
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza