Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Kamyszek Lidia


2000
• Moneta rzymska z okolic Gogolina, "Magazyn Numizmatyczny", nr 29, s. 58–59.

2001
• Moneta rzymska z Gogolina, pow. Krapkowice, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 43, s. 545–546.

• Grot włóczni kultury przeworskiej ze stanowiska Zakrzów 42, pow. Krapkowice, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 43, s. 547–548.

2002
• Badania ratownicze na stan. Gogolin 15, pow. Krapkowice, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1999–2000, Katowice, 383–389.

2003
• Badania ratownicze na stanowisku Zakrzów 6, pow, Krapkowice, woj. Opolskie w 2000 roku, [w:] Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B: Materiały Archeologiczne. Raport 2000.

2004
• Osada z późnego okresu rzymskiego z Jaryszowa, stan. 10, pow. Strzelce Opolskie, woj. Opolskie, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 3, cz. II, 175–243.

• z: Masojć M., Badania ratownicze na stanowisku 10 (autostrada A–4) w Jaryszowie województwo opolskie, Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach pogranicznych w latach 2001–2002, 109–119.

• Ratownicze badania na wielokulturowym stanowisku Jaryszów 10, powiat Strzelce Opolskie, woj. opolskie [w:] Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B: Materiały Archeologiczne. Raport 2001–2002, 234–246.

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza