Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Chrzan Krystian


2012
• z: Kolenda J., Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009, [w:] red. S. Kadrow, Raport 2007 – 2008, t. 1, Warszawa 2012, s. 281-301.

• Głos w dyskusji nad problematyką wczesnośredniowiecznych nakładek na tarczę koła garncarskiego, Silesia Antiqua, t. 48, 2012, s. 97-107.

2014
• Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2 poł. IX w. do poł. XI w. [w:] red. K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch, Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej, Wrocław - Głogów 2014, s. 191-225.

• red. z: K. Czapla, S. Moździoch, Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej, Wrocław - Głogów 2014.

2015
• red. z: S. Moździoch, Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii, Spotkania Bytomskie t. VII, Wrocław 2015.

• red. z: S. Moździoch, O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza, Spotkania Bytomskie t. VIII, Wrocław 2015.
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza