Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Butent-Stefaniak Barbara


Butent-Stefaniak Barbara

 

Barbara Butent

1987

Grabice, woj. Zielona Góra, "Silesia Antiqua", XXIX s.174-176.

Materiały z cmentarzyska kultury unietyckiej w Łagiewnikach, woj. wrocławskie, "Silesia Antiqua", XXIX, s. 34-45.

1988

i Kłosinska E., Maryniak B., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym ze starszego i środkowego okresu epoki brązu w Mikowicach, gm. Namysłów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXX, s. 55-59.

 

Barbara Butent-Stefaniak

1991

i Kłosińska E., Mikowice, gm. Namysłów stan.1, "Opolski Informator Konserwatorski", Opole, s. 37-41.

i Gediga B.,Badania wykopaliskowe na "wschodnim" cmentarzysku kurhanowym w Mikowicach, gm. Namysłów w 1989 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXII, s. 97-103.

1997

Z badań nad stosunkami kulturowymi w dorzeczu górnej i środkowej Odry we wczesnym okresie epoki brązu, Wrocław-Warszawa-Kraków.

2001

Osadnictwo wczesnego okresu epoki brązu, (w:) Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu - Partynicach, s. 35-39.


ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza