Aktualności

2016.10.05 - Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki znak sprawy: ZDN/IAIEPAN/W/20/16


Wrocław , 05.10.2016                                                                                                      (miejscowość, data)

Informacja

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

znak sprawy: ZDN/IAIEPAN/W/20/16

 

Zgodnie z treścią art. 30 d ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. r 96, poz. 615 z późn. zm.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, informuje, o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki w zakresie:

a) opracowanie graficzne, redakcyjne, skład, łamanie, przygotowanie do druku tekstów specjalistycznych (32,6 ark. wyd.) do Atlasów historycznych miast polskich t. IV: Śląsk, zesz. 7: Milicz, zesz. 10: Strzelin, zesz. 14 Jelenia Góra oraz projekty okładek

b) opracowanie graficzne, redakcyjne, skład, łamanie, przygotowanie do druku 190 plansz, planów rekonstrukcyjnych, plansz reprodukcyjnych do zesz. 7: Milicz, zesz. 10: Strzelin, zesz. 14 Jelenia Góra oraz zesz. 13: Wrocław

 

   dla następujących Wykonawców:

 

STUDIO TSB, ul. Karłowicza 38, 51-610 Wrocław

 

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

 

                                                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

                                                                                                           Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza