Aktualności

2015.11.19 - Ogłoszenie o przetargu


-OGŁOSZENIE I REGULAMIN PRZETARGU NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO

 

OGŁOSZENIE I REGULAMIN PRZETARGU

NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH  

o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO ściągnij  


 

Załączniki do Regulaminu do ściągnięcia:

 

Ściągnij:

Załącznik nr  1 - Informacje o lokalu przeznaczonym do wynajmu.
Załącznik nr  2 - Wzór oferty przetargowej.
Załącznik  nr  3 -  Oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego Oferenta i oferowanej koncepcji i                            sposobu użytkowania wynajętego lokalu.
Załącznik  nr  4 -  Oświadczenie Oferenta o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w przetargu, nie podleganiu wykluczeniu i o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 
Załącznik nr  6 -  Wzór umowy najmu lokalu.
Załącznik nr  7 -  Poświadczenie odbycia wizji lokalnej.
Załącznik  nr  8 -  Wytyczne Organizatora dotyczące treści aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się przez Najemcę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

 

 

                                                                     Zatwierdzam

                                                                        Dyrektor IAiE PAN

 

 

 

 

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza