Aktualności

2015.09.25 - The 2nd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - "Pottery and Glass in Art. Art in Pottery and Glass”, Wrocław, 7-9 October 2015


PROGRAM/PROGRAMME

Download:

Program

PosterDrugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła

The 2nd International Symposium on Pottery and Glass

 

"Ceramika i szkło w sztuce. Sztuka w ceramice i szkle”

"Pottery and Glass in Art. Art in Pottery and Glass”

Wrocław, 7-9 października (October) 2015


PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAMME


DZIEŃ 1 (1st day): 7 października (October) 2015 :

 

9:30-11:30 rejestracja uczestników /start of registration

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21.

 

Sesja otwierająca/ Opening session

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 410.


11:30 Otwarcie konferencji/ Opening ceremony:

Powitanie przez/ Welcome by dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP

 

12:00- 13:00 Wykład inauguracyjny.  / Inaugural lecture. Prof. Kazimierz Pawlak (Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu): Szkło artystyczne w architekturze i projektowaniu wnętrz./ Art. glass in architecture and interior design.

Tłumaczenie/ Translated by: dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

 

13:00-15:00 Przerwa na obiad/ Lunch time

 

Sesja 1/ Session 1. Technologia ceramiki i szkła, analizy fizyko-chemiczne.  Metodyka badań (część 1). / Technology of ceramics and glass, chemical-physical analysis. Research methods (part 1).

 

miejsce/ place:  Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, przy ul. Traugutta 19/21, sala 411.

przewodniczący/ chair: prof. dr hab. Maria Deka


 

15:00-15:20  Halina Dobrzańska: Eksperyment w badaniach nad technologią ceramiki szarej, wykonanej na kole/An experimental approach to the wheel-made grey pottery technology.

15:20-15:40 Danica Staššíková-Štukovská: Interdisciplinárne analýzy formovania a technológie vybraných typov korálikov./ Interdisciplinary analysis of the formation and technology of selected types of beads.

15:40-16:00 Sylwia Wajda: Technologia wykonania średniowiecznych bransolet szklanych z północno-wschodnich ziem Polski/ Technology of medieval glass bracelets from north-eastern Poland.


16:00-16:10 dyskusja/ discussion.

 

16:10-16:30 Ivona  Vlkolinská:  Výsledky prírodovedných analýz keramiky z niektorých veľkomoravských lokalít na Slovensku.

16:30-16:50 Kateřina Tomková & Zuzana Zlámalová Cílová & Šárka Jonášová & Tomáš Vaculovič: Lead Glass in Early Medieval Bohemia (9th - 12th centuries).


16:50-17:00 dyskusja/ discussion.

17:00-17:30 przerwa na kawę/ coffee break.


17:30-17:50 Andrey Aladzhov & Evgenia Komatarova-Balinova: Functional and technological groups in the pottery assemblage of the Pagan period in Bulgaria.


17:50-18:10 Michal Hlavica: Pottery marks on the bottoms of great Moravi on ceramics from Pohansko near Breclav.

18:10-18:30  Małgorzata Markiewicz: Matematyka ornamentu, czyli kilka uwag o zdobnictwie halsztackich naczyń malowanych./ Mathematics of ornaments. A few remarks about decoration on the Hallstatt painted ceramics.


18:30-18:40 dyskusja/ discussion.

 

20:15 Kolacja/ Welcome dinner, Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 612.

 

Sesja 2/ Session 2 Sztuka ceramiki, sztuka szkła, czyli o znaleziskach i zjawiskach wyjątkowych./ Art of pottery, art of glass, or about exceptional discoveries and phenomena.

 

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

przewodniczący/ chair: dr Marta Sienkiewicz

 

15:00-15:20 Dobrosława Horzela & Daniel Podosek: Photography –as a tool for stained-glass research.

15:20-15:40 Agnieszka Ragaman: Gliniane przedmioty kultu z cmentarzysk kultury łużyckiej na terenie Kotliny Zamojskiej.

15:40-16:00 Marcin Bohr: Nietypowe, rzadkie ornamenty i formy ceramiki środkowoeuropejskiego Barbaricum./ Untypical and rare ornaments and ceramic forms in Central-European Barbaricum.


16:00-16:10 dyskusja/ discussion.

 

16:10-16:30 Inna Kuzina & Igor Strikalov: Goldfish from medieval Pereyaslavl Ryazansky.

16:30-16:50 Inna Kuzina & Vladimir Zeifer: Two unique finds from Pereslavl’ Zalessky.


16:50-17:00 dyskusja/ discussion.

17:00-17:30 przerwa na kawę/ coffee break.

 

17:30-17:50 Paweł Rzeźnik: Fragment jakiego naczynia szklanego odkryto na wczesnosłowiańskiej osadzie w Żukowicach na Dolnym Śląsku?/ A fragment of a glass vessel found in the early Slavic settlement in Żukowice, Lower Silesia, Poland: from what vessel does it come?

17:50-18:00 Sylwia Siemianowska and Krzysztof Sadowski: Zagadkowe paciorki z Głogowa. / The unknown beads of Glogau (Silesia).

18:00-18:20 Elżbieta Gajewska-Prorok: Niezwykła historia witraży z Grodźca.

18:20-18:30 dyskusja/ discussion.

 

20:15 Kolacja/ Welcome dinner, Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 612.DZIEŃ 2 (2nd day): 8 października (October) 2015 :


Sesja 3/ Session 3. Technologia ceramiki i szkła, analizy fizyko-chemiczne. Metodyka badań (część 2)./ Technology of ceramics and glass, chemical-physical analysis. Research methods (part 2).

 

miejsce/ place: miejsce/ place:  Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, przy ul. Traugutta 19/21, sala 411.


przewodniczący/ chair: mgr Krystian Chrzan

 

9:00-9:20 Igor Strikalov: Drohiczyn type pottery in Staraya Ryazan.

9:20-9:40  Iwona Modrzewska-Pianetti:  Amfory Dr 20 importowane na tereny Galii Cisalpejskiej/ Dr 20 amphorae imported to Cisalpine Gaul.

9:40-10:00 Justyna Kolenda & Kinga Monczak: Ceramika z wczesnośredniowiecznego grodziska we Wrocławiach jako przyczynek do studiów nad garncarstwem pogranicza Śląska i Wielkopolski.

10:00-10:10  dyskusja/ discussion.

 

10:10-10:30 Anna Zaręba: Is the Silesian glass, a Bohemian one? Problem in comparison of tests results.

10:30-10:50 Aleksandra Pankiewicz & Sylwia Siemianowska & Krzysztof Sadowski: Wczesnośredniowieczne szklane przedmioty o wschodniej proweniencji z Wrocławia Ostrowa Tumskiego i Opola Ostrówka./ Early medieval glass objects of eastern provenance from Wrocław Ostrów Tumski i Opole Ostrówek.

10:50-11:00 dyskusja/ discussion.

11:00-11:40 przerwa na kawę/ coffee break.

 

11:40-12:00    Samuel Španihel:  Medieval and early modern imported ceramics in northwestern Slovakia

12:00-12:20    Ekaterina Stolyarova  & Asya Engovatova: Seventeenth Century Glass Lachrymal from the Necropolis at the Church of the Descent of the Holy Spirit of the Trinity Lavra of St. Sergius (Moscow Region).

12:20-12:30 dyskusja/ discussion.

12:30-15:00 Przerwa na obiad/ Lunch time

 

 

Sesja 4/ Session 4. & Sesja 6/ Session 6. Panel źródłoznawczy oraz sesja posterowa. Warsztaty/ Glass, glazed pottery and ceramics- practical workshops and Poster session. Workshops.

 

15.00-15.30 Sesja posterowa/ Poster session (zob. str. 12/ see p. 12)

15:30-18:30 Warsztaty/ Workshops (zob. str. 13/ see p. 13)Sesja 5/ Session 5. Miejsce ceramiki i szkła w sztuce – sztuka w wyrobach ceramicznych i szklanych (część 1)./ Place of pottery and glass in art - art in pottery and glass products (part 1).


miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

przewodniczący/ chair: mgr Sylwia Siemianowska

8:40-9:00 Kaya Durdane: Unguentaria z Kucukcekmece

9:00-9:20 Lubomira Tyszler: Zwycięstwo Trajana nad Dakami w przedstawieniach na ceramice terra sigillata. Zagadnienia rzymskiej sztuki triumfalnej./ Trajan's victory over Dacians in the scenes on Samian pottery. Issues of Roman triumphal art.

9:20-9:40 Marta Bajtler: Decorative motives on ceramic amphora stoppers - decorative or functional motive?


9:40-10:00 Aleksandra Lis: Ornament radełkowy na obszarze ziem polskich w późnym średniowieczu- próba systematyki i katalog motywów.

10:00-10:10  dyskusja/ discussion.

 

10:10-10:30 Wawrzyniec Miścicki: From art to pottery and from pottery to art. The difficult life of Archaic Greek vases throughout their history, ancient and modern.

10:30-10:50 Magdalena Garnczarska: Zwierzęta w bizantyńskiej ceramice używanej na co dzień jako odzwierciedlenie powszechnych upodobań./ Animals in Byzantine Everyday Pottery as a Reflection of Popular Taste.

10:50-11:10 Małgorzata Gnyś-Nidecka: Ceramika i szkło w sztuce sepulkralnej.

 

11:10-11:20  dyskusja/ discussion.

11:20-11:40 przerwa na kawę/ coffee break.


11:40-12:00 Aleksandra Węgrzynek: Islamic pottery – between luxury and every day use

12:00-12:20 Iryna Teselenko: Local Glazed Pottery Art in Medieval Crimea: The first phase.

12:20-12:40 Ewelina Jadwiga Kowalczyk: Średniowieczne kafle piecowe i figurki gliniane ze Śląska oraz ich źródła w sztuce gotyckiej./ Medieval stove tiles and clay figurines from Silesia and their gothic inspirations.

12:40-13:00 Dominika Mazur: Mało znane dzieła sztuki – kafle piecowe i ich dekoracje/ Little-known works of art - stove tiles and their decorations.

 

13:00-13:10 dyskusja/ discussion.

13:10-15:00 Przerwa na obiad/ Lunch time

 

Sesja 4/ Session 4. & Sesja 6/ Session 6. Panel źródłoznawczy oraz sesja posterowa. Warsztaty/ Glass, glazed pottery and ceramics- practical workshops and Poster session. Workshops.

 

15.00-15.30 Sesja posterowa/ Poster session (zob. str. 12/ see p. 12)

15:30-18:30 Warsztaty/ Workshops (zob. str. 13/ see p. 13)


DZIEŃ 3 (3rd day): 9 października (October) 2015 :

 

Sesja 7/ Session 7. Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja./ Conservation, restoration, reconstruction.

 

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, przy ul. Traugutta 19/21, sala 411.

przewodniczący/ chair:  PhDr Danica Staššíková-Štukovská


9:00-9:20 Maria Rudy & Henryk Stoksik: Wpływ współczesnych prac badawczo- konserwatorskich na problematykę restauracji i rekonstrukcji zabytkowej ceramiki.

9:20-9:40 Natalia Moszak & Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz: Why does an archaeologist need a conservator?

9:40-10:00 Stanisław Sasak & Krzysztof Sadowski & Sylwia Siemianowska:  Sztuka cyfrowej wizualizacji. Wczesnonowożytny szklany kieliszek z badań na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu./ Art of digital visualization. The early  modern glass goblet from Wroclaw Ostrów Tumski.

10:00-10:10 dyskusja/ discussion.

 

Sesja 8/ Session 8. Miejsce ceramiki i szkła w sztuce – sztuka w wyrobach ceramicznych i szklanych (część 2)./ Place of pottery and glass in art - art in pottery and glass products (part 2).


miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

przewodniczący/ chair: dr Paweł Rzeźnik

 

9:00-9:20 Dobrosława Horzela: Corpus Vitrearum Medii Aevi – Poland. About the research project.

9:20-9:40 Marta Sienkiewicz: Stained Glass: The Trinity Of Designo.

9:40-10:00 Joanna Utzig: Fragmenty przeszkleń witrażowych odnalezione na terenie opactwa cysterskiego w Kołbaczu. Przyczynek do badań nad witrażownictwem cysterskim./ Stained-glass fragments from the Cistercian abbey in Kołbacz. Contribution to the research on the stained-glass of  the Cistercians.

10:00-10:20 Kamila Valoušková: Art versus utility. Design of Lighting Glass in the Production of Valasske Mezirici – Krasno Glassworks.

 

10:20-10:30 dyskusja/ discussion.

 


10:30 Zakończenie obrad drugiego międzynarodowego sympozjum ceramiki i szkła - Ceramika i szkło w sztuce. Sztuka w ceramice i szkle./ The end of the meeting  of the 2nd International Symposium on Pottery and Glass - Pottery and Glass in Art. Art in pottery and glass.Sesja Posterowa/ Posters:


Joanna Apanowicz: Porcelanokruchy -papieropodobne elementy porcelanowe jako inspiracja do powstania interdyscyplinarnej książki artysty Liber non scriptum.

 

Andrii Chekanovskyi: Ukrainian ceramic tobacco pipes locally produced in XVII-XVIII centuries.


Lesia Chmil: Art Pottery of the Middle Dnieper Region (16th-18th centuries).

 

Małgorzata Kajzer: Possibilities for research on ancient clay oil lamps.

 

Romana Kozakova: Re-conservation of Roman Glass from National Museum in Prague.

 

Julia Likhter: The painted vessel from Moscow excavation.

 

Agnieszka Łukaszyk: Small vessels with glass inlays – a distinctive phenomenon in the Przeworsk culture.

 

 Michał Matuszczyk: Badania farb do punktowania ceramiki metodą „na zimno” eksponowanej wewnątrz pomieszczeń.

 

Helena Svobodová: Crescent-shaped glass bottle from the Collection of the National Museum in Prague (Skleněná lahev půlměsícovitého tvaru ze sbírky Národního muzea).

 

Halina Taras & Katarzyna Pytlik & Krzysztof Matacz: Miniaturowe toporki w pradziejach i wczesnym średniowieczu ziem polskich (oddane w glinie i innych surowcach)/ Miniature shaft hole axes in the Prehistory and early Middle Ages of Polish lands (made of clay and other raw materials).

 

Svetlana Valiulina: ‘Bird feather’ decorated glass vessels in Bulgar.Panel źródłoznawczy. Warsztaty/ Glass, glazed pottery and ceramics – practical workshops. Workshops.

 

Uwaga: Informujemy, że zapisy na warsztaty odbywają się  drogą mailową lub w trakcie rejestracji pierwszego dnia konferencji. / Attention please: We inform that the registrations to the practical art  workshops is held by e-mail or during the first day of the conference.

 

1.  Warsztat ceramiczny – zdobienie płytek ceramicznych farbami naszkliwnymi./  Pottery workshop – decorating ceramic tiles with enamel paints

Prowadzący/ lecturer: Piotr Romiński, ceramik, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP Wrocław/ ceramist, Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

ASP im. E. Gepperta, pl. Polski 3/4, parter/ ground floor, sala M3/room M3

Limit uczestników/ limit of participants : 12 osób/ 12 persons

 

2.  Warsztat ceramiczny – formowanie naczyń: lepienie z wałeczków, wyciskanie w formie/ Pottery workshop – vessels modeling, modeling with rollers, pressing in form

Prowadzący/ lecturer: dr Łukasz Karkoszka, ceramik, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP Wrocław/ / ceramist, Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, 2 piętro/ 2nd floor, sala 211/ room 211

Limit uczestników/ limit of participants: 10 osób/ 10 persons

 

3. Warsztaty Mozaiki Witrażowej/ Mosaic stained glass workshop

Prowadzący/ Prowadzący/ lecturerdr Marta Sienkiewicz, adiunkt Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP Wrocław; mgr Marta Proksz/ Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, 2 piętro/ 2nd floor, sala 212/ room 212

Limit uczestników/ limit of participants : 12 osób/ 12 persons

 

4. Prezentacja wyrobu paciorków szklanych okresu halsztackiego metodą palnikową/ Making of glass beads from halstatt period using lampworking methods

Prowadzący/ lecturer: mgr Beata Damian-Speruda

 

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, pokój 208C/ room 208C

 

5. Panel źródłoznawczy/ practical workshops

Prowadzący: dr Paweł Rzeźnik, adiunkt, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP Wrocław;

Miejsce: Budynek Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności ul. Traugutta 19/21, sala 411/ room 411

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza