Aktualności

2015.06.06 - Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN zaprasza na wykład


- Wykład pt. "Teofilakt Simokatta i Słowianie znad brzegu Oceanu Zachodniego, czyli barbarzyńcy oczyma Bizantyńczyków (VI / VII w.) " - wygłosi dr hab. Marcin Wołoszyn (Lipsk-Kraków-Rzeszów) dnia 6 czerwca 2015 roku o godzinie 13.20 w budynku Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przy ul. Więziennej 6 (sala wykładowa im. A. i L. Leciejewiczów). Wykład otwarty odbędzie się w ramach zajęć podyplomowego studium z zakresu bizantynistyki.

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza