Aktualności

2014.12.02 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAE PAN/W/7/14


OGŁOSZENIE 
O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 
Znak sprawy: ZDN/IAE PAN/W/7/14

1. Zgodnie z treścią art. 30a ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. r 96, poz. 615 z późn. zm.), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3441608, faks 071 3443352, zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:
Dostawa następującej  publikacji:
książka: D. Adamska, A. Latocha, D. Nowakowski, A. Paroń, M. Siehankiewicz, R. Sikorski, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, Wrocław 2014; ISBN 978-83-63760-36-6
   
wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego.

2. Wszystkie warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób  składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert, itd.), określają zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami.
3. Uprzejmie Zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 10.12.2014r.
4. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Druk oferty
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Wykaz portfolia
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza