Aktualności

2014.12.01 - Informacja dla Autorów „Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego” Materiały z Pierwszego Międzynarodowego Sympozjum Ceramiki i Szkła
Informujemy, że termin składania tekstów upływa 31 grudzień 2014 r. Jednocześnie przypominamy, że Autorzy mają do wyboru dwie opcje:
1. artykuł w języku angielskim do Archaeologii Polony
2. artykuł w języku polskim do monografii zbiorowej – cyklu wydawniczego, poświęconego szkle i ceramice

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza