Aktualności

2013.12.20. 60 lat minęło - obchody jubileuszu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN


- 

 

 

60-lat minęło - uroczyste obchody jubileuszu

Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 

 

11.00 - 11.10 - powitanie gości (prof. Sławomir Moździoch)

 

11.10 - 11.20 - otwarcie wystawy jubileuszowej oraz wystąpienie Dyrektora IAE PAN

 

11.20-11.40 - prof. Rościsław Żerelik, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego - od momentu powstania po dzień dzisiejszy

 

11.40-12.00 - prof. Artur Błażejewski, Archeologia na Uniwersytecie Wrocławskim - od Zakładu do Instytutu

 

12.00-12.20 - mgr Krzysztof Demidziuk, Działalność wrocławskiego Muzeum Archeologicznego po II wojnie światowej

 

12.20-12.40 - przerwa kawowa

 

12.40-13.00 - prof. Bogusław Gediga, Historia ośrodka wrocławskiego IAE PAN - wspomnienia i refleksje

 

13.00-13.30 - prezentacja multimedialna - Ośrodek wrocławski IAE PAN w fotografii

 

13.30-13.40 - prof. Stanisław Rosik, Wspomnienie o Profesorze Lechu Leciejewiczu

 

13.40-13.50 - prof. Marta Młynarska-Kaletynowa, Wspomnienie o Profesor Annie Leciejewiczowej

 

13.50-14.00 - ks. prof. Mariusz Rosik, Uroczyste poświęcenie sali wykładowej imienia Anny i Lecha Leciejewiczów

 

 


ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza