Aktualności

- Wykład pt. "Bizantyjskie importy na obszarze Rusi zachodniej" wygłosi Dr Krystyna Ławysz z Instytutu Sztuki, Etnografii i Folkloru Białoruskiej Akademii Nauk (Mińsk) w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy ul. Więziennej 6 o godzinie 14.15, dnia 4 grudnia 2012 r.

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza