Aktualności

2010.03.12 Jubileusz Profesora Grzegorza Domańskiego


Spotkanie poświęcone działalności naukowej Profesora Grzegorza Domańskiego. W programie spotkania m.in. wykłady prof. dr hab. Stanisława Pazdy i dr hab. Artura Błażejewskiego. Początek obrad o godzinie 12-ej. Miejsce obrad: Sala dolna w budynku Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Więziennej 6.

Rok 1957. Już wówczas, jeszcze nie Profesor - Grzegorz Domański, "czuł" ceramikę.

Wszystko, co najważniejsze, staje się tylko raz w życiu.

 

Szanowny Pan

Profesor Grzegorz Domański

 

 

Szacowny Jubilacie,

z okazji ukończenia 70 roku życia

składamy wyrazy szacunku i wdzięczności

za dotychczasowe lata wspólnej pracy i

życzymy dalszego,tak owocnego jak dotychczas, przebiegu kariery naukowej.

 

Ad multos annos.

 

Współpracownicy, Koleżanki i Koledzy z wrocławskiego Oddziału IAIE PAN

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza