Aktualności

2010.01.14 Wykład z cyklu: „AETAS MEDIA. W kręgu najnowszych badań mediewistycznych”


Na wykład zapraszają: Oddział wrocławski Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wykład pt. "Początki Polski do poprawki" wygłosi prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wykład odbędzie się w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego 14 stycznia 2010 roku o godzinie 9.15.


ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza