Aktualności

2017.09.15 - The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - "Ceramics and glass in interdisciplinary research", Wrocław, 27-29 September 2017


Programme/Program

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza