Aktualności

2017.09.15 - The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - "Ceramics and glass in interdisciplinary research", Wrocław, 27-29 September 2017


Programme/Program

Download/ Do pobrania:
Programme/Program
Poster/Plakat

Trzecie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON

The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON

 

"Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych”

"Ceramics and Glass in interdisciplinary research” 

Wrocław, 27-29 wrzesień ( September)  2017, Poland.

 

Konferencja współfinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje NaukowePROGRAM KONFERENCJI

PROGRAMME

 

DZIEŃ 1 (1st day): 27 września (September) 2017 :

 

9:30-11:30 rejestracja uczestników /start of registration

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21,  main hall.

 

Sesja otwierająca/ Opening session

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

11:30-11:40 Otwarcie konferencji/ Opening ceremony.

prof. Kazimierz Pawlak, Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / Dean of the Faculty of Ceramics and Glass The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

 

11:40-12:30 Anna Gruszczyńska-Ziółkowska: Wykład inauguracyjny. Miara dźwięku. Ceramiczne instrumenty muzyczne kultury Nasca (Peru). / Inaugural lecture. Sound measure. Ceramic musical instruments of The Nasca culture (Peru).

 

12:30-13:00 Sesja Posterowa/ Posters

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, hol główny na parter /  main hall on ground floor

13:00-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

 

Sesja 1/ Session 1. Ceramika i szkło – badania, refleksje, odkrycia / Pottery and Glass - research, reflections, discoveries.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

15:00-15:20  Olga Rumyantseva: Working glass beyond the limes: new data on the chronology and organisation of the Komarov workshop of the Late Roman time.

15:20-15:40 Luise Schintlmeister: Glass of a Late Antique – Medieval urban quarter in Ephesus (Turkey).

15:40-16:00 Aleksandra Chołuj: Szkło okresu rzymskiego pochodzące z różnych stanowisk na terenie dzisiejszej prowincji Murcji. / Glass of the Roman period originating from various archaeological sites in the present province of Murcia

16:00-16:10 dyskusja/ discussion.

 

16:10-16:30 Ekaterina Stolyarova: Rare glass adornments of the pre-Mongolian period of the Old Rus.

16:30-16:50 Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Siemianowska: Wczesnośredniowieczne szklane pierścionki z terenu Śląska. / Early medieval glass rings from Silesia.

16:50-17:00 dyskusja / discussion.

 

17:00-17:30 przerwa na kawę/ coffee break.

 

17:30-17:50 Dariusz Poliński: Teraźniejszość w badaniach nad późnośredniowieczną i nowożytną ceramiką w Polsce – możliwości i ograniczenia. / The here and now in the research on late-medieval and modern ceramics in Poland – possibilities and limitations.

17:50-18:10 Tatyana Ivanovna Levchenko, Vyacheslav Olegovich Krijanovskiy, Oleg Konstantinovich Ivanov European faience from excavations of the Western Palace in the city of Kiev.

18:10-18:30  Marta Wołyńska: Gdańsk tableware – chosen pottery vessels from excavation of Targ Sienny.

18:30-18:40 dyskusja / discussion.

 

20:00 Kolacja / Welcome dinner

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 612.

 

DZIEŃ 2 (2nd day): 28 września (September) 2017 :

 

Sesja 2/ Session 2. Ceramika i szkło – konserwacja, restauracja, rekonstrukcja / Pottery and Glass – conservation, restoration, reconstruction.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

8:30-8:50 Maria Rudy: Historyczny biskwit; problemy technologiczno-konserwatorskie. / Historic bisque; technological and conservational issues.

8:50-9:10 Michał Matuszczyk: Badania farb do punktowania ceramiki metodą „na zimno” eksponowanej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, część II. / Evaluation of paints for “cold” retouching of indoor and outdoorceramics. Part II.

9:10-9:20 dyskusja / discussion.

 

9:20-9:40 Marta Sienkiewicz: A future for the past.

9:40-10:00 Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Natalia Moszak: Badania konserwatorskie. Mikroskopia optyczna ekonomicznym narzędziem w analizie techniki wykonania i stanu zachowania szkła archeologicznego. / Conservation research. Optical microscopy as an economic tool in analysing the technique and preservation of archaeological glass

10:00-10:20 Magdalena Ziółkowska, Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz: Conservation and restoration of two medieval flute-shaped goblets from Muzeum Powiatowe w Nysie.

10:20-10:30 dyskusja / discussion.

 

10:30-11:00 przerwa na kawę / coffee break.

 

Sesja 3/ Session 3. Ceramika i szkło w badaniach historycznych i studiach nad kulturą / Pottery and glass in historical and cultural studies.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

11:00-11:10 Michał Krueger: Ceramika z początków epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego – stan badań i perspektywy. / Early Iron Age pottery from the south-western part of the Iberian Peninsula – state of the art and perspectives.

11:10-11:30 Iwona Modrzewska-Pianetti: Betyckie amfory na sosy i konserwy rybne importowane na tereny Galii Cisalpejskiej. / Amphorae from Baetica used on the fish product imported  into the territory of Cisalpine Gaul.

11:30-11:40 Wawrzyniec Orliński: Decorated on the siegburg pitcher from archaeological excavations carried on the area former "Neptune" cinema”.

11:40-12:00 Katarzyna Tatoń: Ceramiczne narzędzia dźwiękowe i proste instrumenty muzyczne, na przykładzie grzechotek z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. / Ceramic musical devices and primitive ceramic instruments. The clay rattles from Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej in Kalisz.

12:00-12:10 Sylwia Kucharska: The challenge of engaging young people in museum trough the archaeomusicology.

12:10-12:20 dyskusja/ discussion.

 

12:20-12:40 Inna Kuzina: Glassware as an identifier of the status of part of the Rusian town.

12:40-13:00 Olga Krukowska: Szkło w stylu weneckim jako przejaw wielokulturowości mieszkańców Gdańska. / Venetian style glass vessels as reflection of multicultural society of Gdańsk.

13:00-13:10  dyskusja / discussion.

 

13:10-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

 

15:00-15:20 Joanna Utzig: Disiecta membra. Średniowieczne witraże wykopaliskowe na terenie Polski – zarys problematyki badawczej. / Disiecta membra. Excavated medieval stained glass in Poland – outline of the research issues.

15:20-15:40    Kateřina Břečková: Assortment of glass products in the Czech Silesia in the 13th century.

15:40-16:00    Kamila Valoušková: Pressed glass from East-Moravian glassworks in the late of 19th and first half on the 20th centuries.

16:00-16:10  dyskusja / discussion.

 

16:10-16:30 Krystian Chrzan: Koniec starego świata. Ceramika z przełomu X i XI w. z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu – niemy świadek przemian polityczno-kulturowych w dorzeczu Baryczy u zarania polskiej państwowości. / The end of the old world. Pottery from the turn of the 10th and 11th centuries from the early medieval stronghold in Milicz – a silent witness of political and cultural changes in the Barycz River basin at the dawn of the Polish statehood.

 

16:30-16:50 Bogusław Franczyk: Funerary jars in north-western Burkina Faso. An Ethnoarchaeological point of view.

16:50-17:00 dyskusja / discussion.

 

17:00-17:30 przerwa na kawę / coffee break.

 

17:30-17:50 Aleksandra Lis:  Zróżnicowanie zespołów naczyń ceramicznych z zamku ciechanowskiego a socjotografia? / Variety of the pottery complex from Ciechanów castle and its sociotopography

17:50-18:10 Sylwia Wajda: Wczesnośredniowieczne paciorki z metalową folią z Mazowsza./

Early medieval beads with metallic film from Mazovia region.

 

 

Sesja 4/ Session 4. Ceramika i szkło: dawne technologie i umiejętności – współczesne techniki i nowe możliwości / Pottery and Glass:  old technologies and skills - modern technology and new possibilities.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta , Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 411.

 

11:00-11:10 Michał Borowski: Paint it black: scanning electron microscopy as a method for characterization of the Neolithic graphite-coated pottery from the Głubczyce Plateau.

11:10-11:30 Halina Dobrzańska: Roman period grey pottery in the lab: techniques and technology.  

11:30-11:50 Sylwia Rodak: Późnośredniowieczna ceramika ze skarbów – wstęp do problematyki badań. / The late medieval pottery from hoards - introduction to research issues.

11:50-12:10 Beata Miazga: Ceramic vessels from Boguszów (near Wałbrzych, SW, Poland) as containers for a hoard of Prague groschen; the results of non-destructive archaeometric studies.

12:10-12:20  dyskusja / discussion.

 

12:20-12:40 Ivona Vlkolinská: The comparation of the vessels from Nitra locality - the cemetery and the pottery kilns - on the basis of the archaeological and natural methods.

12:40-13:00 Svetlana Valiulina: Glass and glazed dishes from the pottery workshop in the center of the Bilyar fortress.

13:00-13:10  dyskusja / discussion.

 

13:10-15:00 Przerwa na obiad / Lunch time

 

15:00-15:20 Kateřina Tomková – Zuzana Zlámalová Cílová - Šárka Jonášová - Tomáš Vaculovič: Lead glasses in early medieval Bohemia (10th - 12th centuries).

15:20-15:40    Paweł Rzeźnik, Henryk Stoksik: W kwestii technologii i asortymentu produkcji pracowni szklarskiej z Obiszowa na Dolnym Śląsku. / Remarks on technology and the product range of a glasswork in Obiszów in Lower Silesia.

15:40-16:00    Dagna Krysiak, Maciej Zaborski:  Współczesne możliwości technologiczne a kopia średniowiecznej szklanicy św. Jadwigi ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie. /

Modern technological possibilities versus a copy of medieval Hedwig's beaker from the collections of the Muzeum Powiatowe w Nysie.

16:00-16:10  dyskusja / discussion.

 

16:10-16:30 Samuel Španihel, Jan Petřík, Karel Slavíček: Archeometry of post-medieval ceramics from north-western Slovakia.

16:30-16:50 Katarzyna Zdeb, Wawrzyniec Orliński: Modern functional ceramics from Gdańsk in the light of the results of archaeometric research.

16:50-17:00 dyskusja / discussion.

 

17:00-17:30 przerwa na kawę / coffee break.

 

17:30-17:50 Małgorzata Pytlak, Paweł Piotr Szymański, Jarosław Maciej Sałański: Koła garncarskie: dwutarczowe sponowe i ręczne jednotarczowe – rekonstrukcje na wzór kół średniowiecznych. Glosa do produkcji naczyń w późnym średniowieczu / Potter's wheels: a two-disc wheel with struts and an one-disc manual wheel - medieval-wheel-based reconstruction. A gloss on vessel making in the late Middle Ages.

17:50-18:10 Sylwia Siemianowska, Krzysztof Sadowski, Paweł Rzeźnik, Henryk Stoksik: Średniowieczne szkliwa ołowiowe w świetle badań ceramiki z Raciborza. / Medieval lead glazes in the light of an analysis of pottery from Racibórz.

 

 

18:15-18:30 Zamknięcie naukowej części konferencji / Closure of the academic part of the conference.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 


 

DZIEŃ 3 (3rd day): 29 września (September) 2017 :


9:15-18:00 Wycieczka autokarowa do hut szklarskich w Piechowicach i Harrachovie / A bus trip to glassworks in Piechowice and Harrachov.

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, Wrocław, ul. Traugutta 19/21, parter, wejście główne.

 

11:30-12:30 – zwiedzanie Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach

13:30-14:30 – zwiedzanie Sklárny a minipivovaru Novosad & Syn w HarrachowieSesja Posterowa/ Posters

Svitlana Biliaieva, Olena Fialko: Historical geography of the Ottoman possessions in Ukraine (on collections of Turkish ceramics).

Oleksandr Buhay, E. Pochynok, O. Buhay, V. Bilyk: Study of forest glassmaking in Kyivan Polissya region in the 17th – 19th centuries.

Oleksandr Buhay, Lesia Chmil, L. Chmil, O. Buhay, V. Bilyk, M. Zakharets:  PIXE analysis of Turkish ceramics from Kyivan excavations.

Olga Kotsuibanska, Nadiya Levitska: Mosaic of nowadays Ukraine as a resurrection of Kyiv Rus traditions.

Marta Krzyżanowska: „Z kropli czy z półfabrykatów?”. Technika produkcji szklanych żetonów z okresu wpływów rzymskich znalezionych w Polsce/ 'From a drop or pieces'? Manufacturing methods of glass counters from the Roman Iron Age found in Poland.

Sylwia Kucharska:  The challenge of engaging young people in museum trough the archaeomusicology.

Maria Mucha: Nowożytne huty szkła w rejonie Bierzwnika, województwo zachodniopomorskie (dawniej Marienwalde). Historia – Archeologia – Archeometria /Neuzeitliche Glashütten um Bierzwnik, Woiwodschaft Westpommern (früher Marienwalde). Gesichte – Archäologie – Archäometrie.

Sebastian Siembora: Szklana zastawa stołowa z XVI/XVII-wiecznej karczmy miejskiej w Radomiu/ Glass tableware from 16th-17th century inn in Radom.

Iryna Teslenko:  Experience of Interdisciplinary Study of Crimean Medieval Glazed Pottery (Historiographical Review).

Urszula Wawrzaszek: Application of thermal imaging camera in cultural heritage studies and examinations.

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza