Aktualności

2017.01.24 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/19/16


OGŁOSZENIE

O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/19/16

 

 

1. Zgodnie z treścią art. 30a ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2045), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, zawiadamia
o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:

Dostawa następującej publikacji:

 

„Archeologiczne Zeszyty Autostradowe”, zeszyt 19

- wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego.

 

2. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert itd.) określają zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie ofertowe wraz załącznikami.

3. Uprzejmie Zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 07.02.2017 r.

3. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zgodnie z treścią art. 4d ust.1 pkt 1 tej ustawy.

 

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                         Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch


Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Druk oferty
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Wykaz portfolia
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza