Aktualności

2016.04.13 Zapraszamy na warsztaty naukowe „Wczesnośredniowieczne grodziska z obszaru Polski. Stan badań – metody – interpretacje”


Warsztaty odbędą się 14. kwietnia 2016 r. w sali wykładowej Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecze, ul. Więzienna 6, Wrocławed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza