Aktualności

2015.12.31 - KOMUNIKAT o zamknięciu przetargu


dotyczy: przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu

Wrocław, dn. 31 grudnia 2015 r 

Organizator przetargu; Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza 50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6 
 KOMUNIKAT 
o zamknięciu przetargu 
dotyczy: przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu

Organizator przetargu informuje, że przetarg na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu został zamknięty w dniu 30 grudnia 2015 r. Zgodnie z § 7 ust.16 Regulaminu przetargu, przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez Komisję przetargową. Podpisanie Protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 r. Jednocześnie Organizator informuje, że zgodnie z § 7 ust.2 Regulaminu przetargu, w terminie 3 dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu przetargu Oferent - uczestnik przetargu może wnieść do Organizatora skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

W oryginale podpisał:

Przewodniczący Komisji przetargowej


Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza