Aktualności

2015.11.19 - Konferencja naukowa „Lepszy sułtański turban niż papieska tiara – o relacjach Greków ze światem”.


- Instytut Historyczny UWr i Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności organizuje IV Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-doktorancką Konferencję Mediterranistyczną oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową „Relacje Greków ze światem”, które odbędą się w dniach 19-20 XI 2015 r. w Sali audytoryjnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem: „Lepszy sułtański turban niż papieska tiara – o relacjach Greków ze światem”. Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojęte relacje Greków z innymi nacjami i państwami – od stosunków poleis okresu klasycznego z Persją oraz Macedonią przez postawę Hellenów wobec panowania rzymskiego po czasy Cesarstwa Bizantyjskiego i skutków jego położenia między Europą zachodnią a światem islamu.
Plan IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-doktoranckiej Konferencji Mediterranistycznej
oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Relacje Greków ze światem”
19-20 XI 2015 Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Więzienna 6, Wrocław
1 DZIEŃ – 19 XI 2015
9:00 – Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem prof. K. Nawotki, dr hab. F. Wolańskiego i dr I. Wypijewskiego
9:15 – Panel I – Grecy niepodlegli i Grecy w ramach innych państw
9:20-10:20 – panel ekspercki
9:20 – wystąpienie otwierające prof. K. Nawotki
9:40 – wystąpienie dr hab. prof. UJ S. Sprawskiego - Hypekooi w Gracji epoki klasycznej. Pomiędzy wolnością a zależnością
10:00 – dyskusja
10:20-12:20 - panel studencko-doktorancki
10:20 – Maciej Musiał - Postawa ludności greckiej w trakcie buntu Seleucji nad Tygrysem w latach 35-41 n.e.
10:40 – Tomasz Sińczak - Traktat pokojowy Filipa Araba i Szapura I – fundament protobizantyjskiej polityki wschodniej
11:00 – Łukasz Szeląg - Beoci wobec ataku Persów – zdrada czy rozsądna polityka?
11:20 – 12:05 – dyskusja
12:05 – 12:20 – przerwa
12:20 – Panel II – Kto to jest Grek?
12.20-13:20 – panel ekspercki
12.20 – wystąpienie dr hab. J. Rzepki – Jak nie być Grekiem?
12.40 – wystąpienia dr hab. prof. UWr. G. Malinowskiego – Grecy w diasporze, czy może Polacy, Rusini, Moskale greckiego pochodzenia - z dziejów greckiej imigracji w dawnej Rzeczypospolitej i Rosji
13.00 – 13:20 – dyskusja
13:20 – panel studencko-doktorancki
13.20 – Zdzisław Koczarski - Perfidia Graecorum, czyli literacki obraz nienawiści krzyżowców

13.40 – Krzysztof Sacała – Nadbudowa warstwą kulturową procesu historycznego. Dla poznania tożsamości greckiego emigranta w Rzeczpospolitej w XVI wieku
14:00 – Marcin Męcina - Miseria Rome. O Deus, quid tu facis, Romana olim gloria?
14:20 – Mariola Sobolewska - Poszukiwanie współczesnej tożsamości greckiej w twórczości poetyckiej Konstandinosa Kawafisa (1863 – 1933)
14.40 – 15.25 - dyskusja
15.25 – przerwa obiadowa
16.45 – warsztaty z dr Małgorzatą Zadką - Greckie pismo przed alfabetem - praktyczny poradnik
2 DZIEŃ – 20 XI 2015
9:00 – Panel III – Recepcja kultury i społeczeństwa greckiego wśród innych ludów
9:10-10:10 – panel ekspercki
9:10 – 9:30 – wystąpienie dr hab. prof. UWr. J. Pigonia – Imitatio Homeri. Monolog Eneasza w I księdze „Eneidy”
9:30 – 9:50 – wystąpienie dr hab. R. Rosoła – Alfabet grecki na Bliskim Wschodzie
9:50-10:10 – dyskusja
10.10 – panel studencki
10.10 – Gabriela Gajda - Recepcja mitu o Gorgonie i Perseuszu dokonana przez pisarzy rzymskich
10.30 – Katarzyna Bach - Walka świętego ze smokiem – wpływy literatury i mitologii greckiej na „Acta Philippi”
10.50 – 11.10 – dyskusja
11:10 – Barbara Kokurewicz - Krople greckości w orientalnym świecie, czyli świątynie wolnostojące w Sańczi w Indiach
11.30 – Agnieszka Pawlak - Rzeźba greko-buddyjska w Chinach i Japonii, czyli poszukiwanie śladów wpływów greckiej sztuki w najdalszych zakątkach świata
11.40 – 12:00 – dyskusja
12:00 – 12:10 – przerwa
12.10 – Panel IV - Grecy w czasach zagrożenia i panowania tureckiego

12.10 – wystąpienie prof. M. Dymarskiego - Dziedzictwo czasów osmańskich w niepodległej Grecji
12:55 – dyskusja
13.10 – zakończenie konferencjied

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza