Aktualności

2015.06.17 - Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego do zamówienia nr ZDN/IAiEPAN/W/8/15


                                                                                                Wrocław, dn. 16 czerwca 2015 r.

 

 

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu

ul. Więzienna 6

50-118 Wrocław

 

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu zapytania ofertowego do zamówienia

nr ZDN/IAiEPAN/W/8/15

 

 

 

 

Mając za podstawę p. 2 Zapytania ofertowego do zamówienia nr ZDN/IAiEPAN/W/8/15 na dostawę publikacji: „Szkice neolityczne. Księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej - Leciejewiczowej”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu zapytania z powodu braku środków na realizację zamówienia.

 

 

Uzasadnienie

 

            W wiedzionym zapytaniu ofertowym Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 5.985 zł brutto. Tymczasem w reakcji na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty, których wartość brutto opiewała na kwotę: 1. Instytut Technologii Eksploatacji PIB, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom – 8.624,70 zł i 2. Agencja Reklamowa TOP, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek – 13.639,50 zł. Ponieważ zaproponowana cena w każdej ze złożonych ofert przewyższa wartość oszacowaną przez Zamawiającego i Zamawiający nie dysponuje środkami, z których mógłby sfinansować zamówienie, unieważnienie zapytania ofertowego stało się konieczne i uzasadnione.

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                  Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza